Peksymbolprojektet
av Veteranen Leif Hedberg
2004-11-
15


 

Leif Hedberg

1968

Tiden då detta projekt utvecklades var 1968. Vid den tiden hade trafikledarna bara tillgång till råradarbilder på sina radarskärmar. Numera finns sekundärradarsystem där trafikflygplanen med transpondrar kan ange sina identiteter som visas som etiketter på radarskärmen.

På en råradarbild med många ekon i form av ljuspunkter på radar-skärmen, är det inte lätt att veta vad som är vad. Tanken var då att en trafikledare på en flygplats, samtidigt som han talar med en annan trafikledare på en annan flygplats som ser samma eko, skulle kunna peka på ekot genom att rulla ut en symbol över det, trycka på en knapp och så skulle trafikledaren på den andra flygplatsen få upp samma peksymbol över ekot på sin radarskärm.

Vi fick beställning att utveckla ett sådant projekt mellan flygplatserna Schiphol i Amsterdam och Heathrow i London.

Projektet bestod funktionsmässigt av två delar: en analog del för generering och presentation av symboler som skulle rullas ut över önskat eko med rullboll och en digital del för sändning och mottagning av koordinater via en telefonledning som samtidigt kunde överföra tal.

Veteranen Svante Berglund konstruerade den analoga delen och jag den digitala.

Två enheter

Vi byggde två enheter, en för Schiphol och en för Heathrow. De byggdes med småkort i kassetter och varje enhet var cirka 60x60x25cm. Enheterna var alltså tämligen små, men de var fullpackade med integrerade kretsar.

När den första prototypen var i funktionsdugligt skick skulle den demonstreras för två man från Schiphol. Det var bara det att det hände att överföringen inte gick riktigt rätt ibland. Jag förstod att det var i den digitala delen men jag hittade inte felet.

Klockan 4 på morgonen samma dag som demonstrationen skulle ske, vaknade jag plötsligt och insåg vari felet bestod. Jag slängde på mig kläder och åkte till jobbet och började vira om i en kassett. När folk började komma till jobbet var jag ännu inte klar.

Framlidne Veteranen Bengt Svenson, chef för PPI-labbet, där demonstrationen skulle ske blev mer och mer nervös. Det var bara ett par timmar kvar tills demonstrationen och jag hade låst in mig på labbet för att få jobba ostört. Jag blev dock färdig i någorlunda god tid och demonstrationen gick perfekt.

När enheterna var levererade skulle Svante och jag installera dem på Schiphol och Heathrow sommaren 1969.

Amsterdam

Vi kom först till Amsterdam. Holländarna var litet missbelåtna med vår enhet. De tyckte den var för liten. De hade reserverat plats för två stativ, och där kom vi med en liten låda. De fick ställa ett bord på en av stativplatserna som vår lilla låda fick stå på.

Vi förstod inte varför de hade reserverat två stativplatser förrän vi tittade in i stativen som Philips hade levererat: de innehöll kort med mycket gott om plats bestyckade med transistorer, motstånd etc, faktiskt mycket glesare mellan komponenterna än på de kort vi byggde på SRT sju år tidigare.

När vi kom till London uppstod andra problem. Trafikledarna och radarstationen var inhysta i två gamla stenbyggnader från andra världskriget och vår enhet, visade det sig, var den första enheten uppbyggd på halvledarteknik.

Allt var alltså uppbyggt med elektronrör och med analogteknik. Kartbildsgeneratorn, för att ta ett exempel, bestod av en karta på ett genomskinligt material och en kvicksilverlampa. Om det var kartbilden eller lampan som roterade mekaniskt kommer jag inte ihåg.

När vi hade anslutit vår enhet till systemet, visade det sig att deras bildgenerator var så långsam att den inte kunde rita trianglar och fyrkanter som det var bestämt att peksymbolerna skulle vara. Det blev bara cirklar. Vi fick då ändra i vår enhet så att den levererade liggande och stående ellipser, för det kunde bildgeneratorn klara.

Överföring till Heathrow

När prov gjordes med överföring av peksymboler från Schiphol, blev engelsmännen väldigt missnöjda. Det visade sig nämligen att våra symboler låg en bit ifrån de ekon som de skulle markera. Efter en del huvudbry förstod vi att våra symboler låg rätt, men att deras ekon låg fel. Svante lyckades dock addera till ett fel i vår enhet så att peksymbolerna kom över deras ekon.

Man blir nästan rädd när man tänker på att Heathrow som är en av Europas största flygplatser ännu 1969 hade en radarutrustning som möjligtvis var modern i början av 1950-talet. Att arbeta i Amsterdam var ungefär som i Sverige, men i London förekom en del kulturskillnader. Det var väldigt ofta "tea-time" och svårt att få något vettigt gjort. Vid ett tillfälle skulle vi ha en kabel dragen och det drog ut på tiden. Då hotade vi med att åka hem. Då kom kabeln med detsamma. Teknikerna på Heathrow var dock mycket trevliga och humoristiska.

Hyrbilsproblem

Vi var flera gånger på både Schiphol och Heathrow. Vid ett tillfälle var Svante på Heathrow och jag på Schiphol, men jag skulle också åka över till Heathrow. När jag ringde till Svante för att tala om när jag kom sade han att jag skulle ta ut en hyrbil. Men, har inte du en, frågade jag. Nja sade Svante, jag får inte hyra någon bil av Avis mer, för jag råkade krocka med en tjej i en sportbil och nu har jag fått papper på att jag är "Dangerous to the Public" från engelska polisen. Tjejen körde på Svantes bil snett bakifrån, så det var nog mest hennes fel.

Fortsättning

Peksymbollänken mellan Schiphol och Heathrow kom bara att användas en kort tid. Trafikflygplanen började nu utrustas med transpondrar och flygplatserna med sekundärradar och det är ju faktiskt ett mycket bättre system än peksymbolöverföringar.

Heathrow fick kort därefter en ny radarcentral i West Drayton,
som också SRT var med och offererade, men jobbet gick till
Marconi, om jag minns rätt.

 /Leif Hedberg
2004-11-
15