Grupp för datorhistoria bildad.
Veteraner är med.


Saxat ur senaste numret av Datasaabs Vänners medlemsblad, 2004 nr 4.

2004-11-19

Grupp för datorhistoria

En grupp för dokumentering av svensk datorhistoria har bildats i Stockholm på initiativ av Lars Arosenius. Den kallas "Fokusgrupp hårdvara och basprogramvara" och har för närvarande följande medlemmar: Lars Arosenius, Inger Grahn (Dataföreningen), Tord Jöran Hallberg (IT-ceum), Gunnar Holmdahl, Bo Lindestam, Bengt Olsen, Gert Persson, Per-Olof Persson, Pär Rittsel (Computer Sweden), Gunnar Wedell och Bengt-Arne Vedin.

Pionjärerna i gruppen håller för närvarande på att skriva biografier med inriktning på "människor jag träffat". Tanken är att man därigenom ska få en lista på lämpliga intervjuoffer. Sådana biografier har hittills skrivits av Arosenius och Wedell. Arosenius har varit verksam vid Matematikmaskinnämnden, MIT, APN-bolagen (Alwac-Wegematic), IBM mm, Wedell vid bl a FOA, IBM, Stansaab och Datasaab.


Webbansvarigs kommentar:

Per-Olof Persson (i texten ovan) är inte samma person som Alfa-veteranen Per-Olof Persson.

Datasaabs Vänner är vår broderklubb i Linköping som jobbar under mottot: "En ideell förening för datorhistoria och IT-utveckling".

Är själv medlem i Datasaabs Vänner sedan några år.
- Här hittar du Datasaabs Vänners webb.