Konstruktörerna - våra nyckelmän

En bild med text från SRT-revyn 1963 inskickad av Erik Åhman (2004-11-22)


Se originaltexten under fotografiet. Bilden på  konstruktörer fotograferade i SM Erikssons rum i Bällstahuset. (Från SRT-revyn Nr 1 1963). Är det SM Eriksson som skrivit nedanstående visdomsord, eller ? Fr.v Kjell Mellberg, Stig Eriksson, Erik Åhman, Curt Olof Svensson och Calle Vedin
 

/Erik
 
 
 
Konstruktörerna - våra nyckelmän

I en tid då teknikens utveckling förefaller gå snabbare än någonsin förr har konstruktörerna kommit att spela en alltmer dominerande roll. Ganska litet av deras individuella insatser har dock kommit till den stora allmänhetens kännedom. Resultatet av deras arbete, den färdiga produkten, har ägnats betydligt mer intresse och vid presentationen av lyckade tekniska landvinningar, exempelvis rymdfärder, har piloten, som kroppsligen deltagit i bedriften, blivit den samlande symbolen för de »andliga» insatser som gjorts av en ansenlig stab tekniker och konstruktörer runt om i världen.

Det är numera mycket sällan som stora steg i den tekniska utvecklingen utföres av någon enstaka individ.
Uppfinnarnas tid är med andra ord förbi och har ersatts av stora planerade insatser i form av arbetslag, vart och ett i regel arbetande på en mindre del i ett större tekniskt projekt eller system. Att konstruktören som individ då kommit att föra ett relativt tillbakadraget liv är kanske naturligt, om än oförtjänt.

För ett fruktbringande konstruktionsarbete krävs också, att konstruktören lyckas koncentrera sig på uppgiften och delvis isolera sig från omvärldens problem så långt detta är möjligt.

Diskussion om specifikation för ett nytt utvecklingsobjekt. En grupp projektledare och   ansvariga konstruktörer runt förhandlingsbordet. Fr, v. ser vi civ.ing. K. Mellberg, övering. S. M. Eriksson, ing. E. Åhman, civ.ing. C. O. Svensson och civ.ing. C. Vedin.

(Redaktör för SRT-Revyn var då Rolf Langborger)