”ÄNTLIGEN” ÄR IT-CEUM I LINKÖPING INVIGT

En rapport av Bo Lindestam


Bo LindestamLinköping, 9 december 2004
 


Magnus Johansson

Det var inte utan stolthet som Magnus Johansson, projektledaren för IT-ceum i Linköping kunde säga ”Äntligen” inför den säkert 400 personer starka invigningspubliken, som mött upp för att fira invigningen av det nya svenska IT-museet.

Det började med svängig 50- och 60-tals-musik, cola och chips för att komma i datastämning, varpå följde en historisk exposé över de 50 åren av IT-utveckling på 50 minuter. Där uppträdde Wiggo Wentzel, vår kollega från Datasaab-tiden still going strong, tillsammans med t.ex. P.O. Persson, som några av oss känner från SJ på 60-talet och Per Olofsson, en av våra svåra konkurrenter på 80-talet. Riktigt nostalgiskt blev det när Bengt Lönnqvist, som var med att driva utvecklingen av den första svenska persondatorn Luxor ABC80, berättade om turerna bland stora och små svenska datapotentater.

Strålkastarljus och en kraftig rökutveckling

Visst blev det en lokalpatriotisk invigning när Linköpings borgmästare Eva Joelsson, Saab Aerosystems chef Lennart Sindahl och Linköpings Tekniska Högskolas dekan Helen Dannetun gemensamt tryckte på den stora invigningsknappen. Resultatet blev en ljudlig kaskad av gammaldags pipig datormusik, strålkastarljus och en kraftig rökutveckling från en av de kraftfullaste datorer som funnits i Linköping, en Cray, som numera i sitt pensionärstillstånd degraderats till soffa.

Utställningen på 300 m2 är väl disponerad med teman från den tidiga datateknikens utveckling presenterade i olika hörn i lokalen. Där hittar man manöverkonsolen från den första svenska datamaskinen BESK, där finns en fungerande Saab D22. Där finns t.o.m. plats för en liten presentationsarena med filmduk, där bl.a. en inspelad intervju visades med S.M.Eriksson, som på ett trivsamt sätt berättar om ”våra”, d.v.s. SRT:s, tidiga inbrytningar in i digitalområdet.

Som pendanger i inre delen av lokalen finner man en uppställning av olika PC-ar (även en Ericsson PC) och andra arbetsplatser från anno dazumal och en modern uppställning av moderna nätverksanslutna PC-ar. Jämförelsen är klart tankeväcknde. Det går fort nuförtiden, i många avseenden.

Våra tidiga realtidssystem

Historien från ”våra” tidiga realtidssystem för försvaret och flygledning finns kort beskrivna med några bilder och texter (Tack Rolf K för Din heroiska faktainsats!) bland andra projekt från denna tid. Mitt ute på golvet hittar man också ett vilset PPI 803 från rgc, och strax intill, vår kära rullboll. Rullbollen var tydligen mycket intressant, medan PPI:et borde få någon stöttning i sin ensamhet.

Den något extrema anstormningen av lokalen kanske inte gav rättvisa åt alla finesserna på utställningen, IT eller icke-IT, men det är nog klart att det är mycket svårt att få fram ett budskap om systemfunktioner eller program i musei-termer. Det är utställningsobjekt, antingen som rör sig eller prylar att ta på, som går hem.

Det är också klart att SAAB, Facit och Luxor alla har sina datarötter i den östgötska myllan.

Bo Lindestam
2004-12-09
 


Webbansvarigs kommentar:
Här finns det mer att läsa om IT-ceum

 


Här ligger IT-Ceum.