Liten rapport från årsmötet
2004-12-09

En rapport med lite text och många bilder.
 


Björn Sölving


Årsmötet 2004

Årsmötet följde i stort sett traditionerna från föregående årsmöten.

Nyheter

Undertecknad valdes till mötesordförande på Gun Lennerstrands förslag.

Jangunnar Rönnlund berättade att han under året varit i kontakt med en doktorand på KTH, som kommer att doktorera på STRIL.

Matts Petterson valdes till ny ceremonimästare, Jan Person valdes till ny myntmästare. Curt H Dahlgren valdes till revisor-2.

 

Stadgar debatterades rätt mycket. Erik Åhman ville gärna att Presidiet skulle kompletteras med en person ansvarig för "historiska arvet" vad
avser både papper och prylar. Erik Åhman föreslog även att person som på något sätt haft anknytning till verksamheten tex på kundsidan, ska kunna bli invald som medlem.

Bertil Palmgren föreslog att revisorssuppleant borde utses.

Mötet beslöt i enlighet med utskickat stadgeförslag som även innebär att medlemmar kan väljas in (av Presidiet) även sådana som inte jobbat på SRT, Stansaab, Datasaab....

Rolf Karsvall pratade om ev utökning av klubbverksamheten, tex studieresor till IT-ceum.

Magnus Johansson, IT-ceum, ringdes upp. Han berättade från IT-ceum, som just invigts idag. Han tackade de Veteraner som bidragit med information och föremål.

Släktforskning och buffé

Efter årsmötet berättade Jan Persson om släktforskning. John Wijk tackade för maten och Göran Hermansson framförde tack från ny medlem.

Det togs rätt många bilder på årsmötet, här kan du se dom.
Några namn saknas (eller kanske är felplacerade), hjälp tack!

/Björn Sölving
2004-12-20