Kommer du ihåg Bengt Asker?
2005-03-30

Här en minnesruna från Svenska Dagbladet
lördagen den 26 mars.