Dator på jobbet, en dag 1987...

En liten berättelse av Göte Wiklund
2005-12-15

 

 


Göte Wiklund


Dator på jobbet

En dag 1987 fick vi ett meddelande om att vi alla skulle börja använda PC. Någon dag senare kom man och lastade av några kartonger på rummet innehållande en Ericsson PC med en 10MB hårddisk. Där fanns även beskrivningar. En beskrivning hette ”Handbok för förstagångsanvändare”, den passade mig. Efter att ha skruvat ihop PC:n började jag att följa handboken ord för ord. Det vill säga sätt in disketten i diskettstationen, gör si, gör så, steg för steg. Till slut hade jag lyckats med att göra en diskettkopia av programdisketten. Jag hade förväntat mig att ladda ner programmet på hårddisken, men så blev inte resultatet. Jag ringde då till dom som var ansvariga för dokumentationen. Dom kom till mitt rum och jag frågade om man verkligen fick leverera med så felaktig dokumentation med våra PC. Som straff fick dom ordna till min dator.

Någon dag senare fick vi order om att gå till ett rum i huset och kvittera ut ett program ERGOORD. Det visade sig att det var ett trevligt och lättanvänt program. Jag skaffade även ett annat program som hette Microsoft Project.

Vi blev så uppköpta av NOKIA.

ERE

1989 slutar jag på NOKIA DATA och går till ERE. Jag börjar hos Herman Sylvan under Ingvar Andersson. Man har inga datorer där och man tycker inte att det behövs. Jag tjatar och säger att jag behöver en dator för jag är van att arbeta med en sådan. Till slut får jag en sådan. Jag installerar mitt ERGOORD och Microsoft Project.

En dag ville vår avdelningschef Ulf Holmin att jag skulle bli projektledare på ett projekt som gällde installation i ett antal containrar som skulle ske på fabriken i Kista. Jag matade undan för undan in den information som jag fick in i mitt program Microsoft Project.

Så en dag hände något som blev revolutionerande på denna del av Ericsson. Man kallade till möte om projektet i fråga och man diskuterade vem som skulle bli projektledare. Ulf Holmin fick igenom sin önskan och jag blev utnämnd.

När mötet var slut gick jag ner till mitt rum och matade in den sista informationen. Sedan gick upp till mötesrummet där alla deltagarna satt kvar i något som kan kallas eftersnack. Jag delade då ut komplett tidsplan, beläggningsplan för fabriken där det framgick vecka för vecka hur många man som skulle arbete i detta projekt. Även färdig kostnadskalkyl fanns med. Alla stirrade på mig som om jag hade varit en utomjording. Man frågade häpet hur detta hade gått till, hur kunde jag få fram detta på nolltid. Jag berättade då om min dator och programmet.

Inom några veckor så hade alla skaffat datorer. Ja, projektet gick mycket bra, gick med vinst och blev färdigt i tid. Sedan införde man Windows program men det är en annan historia.

/Göte Wiklund
2005-12-15