Liten rapport från årsmötet 2005-12-08

En rapport i text och bild av Björn Sölving
Fotografer: Rune Winter, Sune Larsson och Björn Sölving


Björn Sölving


Många deltagare!

Årsmötet, som som vanligt hölls på restaurant Oasen i Kista, lockade 89 Veteraner!
Det är verkligen ett bra betyg till klubben. I minglet med "champagne" fanns några
nya ansikten vi inte sett i Veteransammanhang förut, Anders Sandgren, Göran
Wallén (ny medlem) och Hans Olov Essland (ny medlem)  .

 

Årsmötet

Årsmötet inleddes traditionsenligt med pris till snabbaste inbetalning. Olle Hagmansson fick ett fint pris.


 
Veteranklubbens President (Gun Lennerstrand) var förhindrad att delta och då skötte Vicepresidenten jobbet med stor heder.

Efter formalia med bl.a val av ordförande och sekreterare för mötet (sittande) berättade Myntmästare Jan Persson att klubbens ekonomi är god och han läste även upp revisionsberättelsen.

Janne kommenterade också
2006 års budget och nämnde att, i brist på konkreta planer, inga öronmärkta medel satts av till "vårda den historia och det kulturarv" som klubben förvaltar. Men diskussioner kommer att ske i Presidiet.

Årsmötet sade ja till oförändrad medlemsavgift för 2006. 
 
 

 

  Einar klagade

Valberedningen har i år haft ett mycket hårt arbete.

Einar Estréus (valberedningens ordförande) klagade på att så många tillfrågade avböjt att jobba i Presidiet. Skall vi ha en livaktig klubb är det viktigt att många ställer upp, förmanade Einar och manade till bättring kommande år.

Valberedningens förslag till nya ledamöter godkändes av årsmötet:
- President: Rolf Karsvall
- Vice President: Karl-Erik Elfgren
- Skrivare: Göte Wiklund

Presidiets förslag till adjungerade ledamöter i Presidiet godkändes av årsmötet:

-
Redaktör alfa-nytt, matrikel, datautskrifter:
  Calle Vedin
- Webbmaster: Björn Sölving

Rolf manade


Även Rolf tog upp medlemmarnas ansvar för att klubben skall vara en levande klubb. Det måste vara fler som vill engagera sig i tex presidiearbete. Rolf nämnde också att det finns många av våra gamla kollegor som ännu inte vet om klubbens existens! Här kan medlemmarna göra en stor insats. Rolf efterlyste medlemmarnas förslag på klubbaktiviteter
samt medlemmarnas bidrag med berättelser till alfa-nytt, hemsidan och våra möten. Hemsidan och alfa-nytt skall användas för att påverka medlemmarna att tipsa gamla kollegor.

Björn prisade

Björn Sölving utdelade pris till bästa deltagare i Hemsidans veckotävling. Tommy Carlsson hade varit flitigast med korrekta svar.

Rolf utdelade

Presidiet hade beslutat att utnämna 2 nya hedersmedlemmar. Första Hedersmedlemmen blev Kalle Ström för hans medverkan att designa klubbens logotype och andra bilder som klubben använder.

 
                                      Kalle Ström får det fina diplomet

  Årets andra Hedersmedlem blev Erik Åhman för alla hans insatser för att ta hand om och vårda teknik och dokumentation.

Rolf nämnde speciellt Eriks insatser i samband med IT-ceum och Flygvapenmuseum.


Erik hade dagen till ära tagit med ett exemplar av "Svenska Flygvapnets Styrdatasystem". Många Veteraner bläddrade och ett tiotal beställde skriften!  


  Rolf tackade avgående ledamöter

Eftersom Gun inte var närvarande passade Rolf på att framföra ett varmt tack till "en bild på Gun"
Rolf skulle personligen tacka Gun senare.

Maria Palm avtackades med en stor korg med frukt mm.

Så avslutade Rolf årsmötet och kvällens föredrag började


 
  Ryssland - Tercas

Leif Hedberg visade diabilder från sin vistelse i Ryssland 77-79. För att ytterligare illustrera föredraget bar han en rysk skärmmössa. Det var många fina bilder som visade rysk byggnadskonst (och misär).

Leif berättade många episoder, bl.a om en kollega som råkat fotografera en rysk toalett. Han blev senare tagen av polisen när han fotograferade nåt annat. Kollegan åkte i fängelse en dag pga toalettbilden! Det var spridande av antisovjetisk propaganda! Men han behövdes på jobbet, så tolken tog hans plats i fängelset!
.

Supé

Så vidtog supén. Denna gång behövde vi inte byta bord, vi satt redan vid supéborden "nere" i matsalen. Bra!Här väntar (till vänster) klubbens grundare Gunner Christiansen på supén. Till höger om honom syns Aina Ståhle, Göran Wallén, Jan Hjertén och Ingvar Persson.


Nya vice Presidenten fick genast börja med det viktiga skålningsuppdraget. Här skålar
Rolf och Karl-Erik med avgående skrivaren Maria Palm och Louise Darsenius.

  Mats nöjd!

Mats (ceremonimästaren) har all anledning att se nöjd ut! Kvällen hade han (och Presidiet) fixat till det bästa! Bra program. Fint med ett föredrag som anknyter till gamla tider. Bra supé.


Mina egna reflexioner

Att jag inte vann på lotteriet får jag stå ut med. Jag vann ju på årets vårresa.

Vad skulle du vilja se/höra på ett årsmöte?
Vad skulle du kunna berätta om?
Kontakta någon i Presidiet.

/Björn Sölving
2005-12-16