Bo Lindestam slog sönder rörfabriken på SRT

Med anledning av tidigare inlägg om selentillverkningen på SRF i Bromma ger
Bosse här några minnesbilder.

2006-03-28


Bo Lindestam


Selentillverkningen

De senaste två inläggen till Veteranklubben handlar om selenlikriktare av något slag, från Calle och från Björn. Och SM nämner tidigare i sin
text litet ytligt om att även SRF sysslade med selenlikriktare, liksom
flera av systerföretagen inom ITT.

Jag drar mig till minnes att denna likriktarverksamhet under senare delen av 50-talet blev utlokaliserad till ett mindre hus, som då låg på en väg i Ulvsunda industriområde, som på dagens karta heter Gjuterivägen, bortom det som senare blev Prippstomten, nästan framme vid K-Rauta idag.

Ett annat svagt minne kring detta var att Svante Berglund på något sätt
hade kontakt med denna verksamhet, och att han vid ett tillfälle
förmedlade, åtminstone till mig, ett privat inköp av en schysst
selenstapel, som jag behövde för div. elektroniska experiment. Vi talar nu om 1959, tror jag.

Rörfabriken
 


Johannesfredsvägen 7-9 idag.

(2006-10-10: Nej det är inte SRT-huset! Detta är Johannesfredsvägen 7!)

  Jag kommer också ihåg det Björn skrev om rörfabriken och
likriktarverksamheten på Johannesfredsvägen. Men kanske någon annan kan berätta mer om denna verksamhet när och hur den utlokaliserades, någon som faktiskt var med.

Slog sönder rörfabriken

En parentes: Jag själv var med när vi, jag kommer ihåg Skägget och jag själv och någon yngre praktikant till, under Lasse Stellings ledning
bokstavligen "slog sönder" rörfabriken på Johannesfredsvägen. På fint språk  skulle det väl heta demonterades, men det var i verkligheten fullt angrepp med släggor och hammare, med skyddsglasögon, för att röja rent i rummen där rörfabriken låg, var det på första eller andra våningen mellan de två trapphusen på gårdssidan. Det var enormt mycket glas, och att knäcka gamla PPI-rör tror jag anförtroddes åt Skägget, som var mer härdad. Jag kommer ihåg att jag slog sönder en vakumanläggning. Inget användbart lämnades åt eftervärlden.

Selenstaplar och kantsläckning

Ett annat minne kring selenstaplar var den teoretiska konstruktion för sk. kantsläckning, som jag gjorde för PPI 803, som senare definitivt
produktionskonstruerades av Bosse Alleryd.

Eftersom det teoretiska utstyrnningsområdet för de system där PPI:et skulle användas var mångdubbelt större än den aktuella "tittgluggen" som man fick vid hög förstoring, dvs när presentationsdiametern motsvarade en kort verklig sträcka i naturen, var det viktigt att ekon utanför "tittgluggen" inte kunde presenteras och därvid orsaka störande reflexer i rörväggarna.
 
Det hela gick ut på att se till att generera en tändpuls för radarvideon
bara när svepet passerade över "tittgluggen".  SM och Kjell Mellberg hade en lång rad fantasifulla förslag hur detta skulle lösas.
 

Trigonometriska ettan

Den unge inte riktigt färdige ingenjören Lindestam funderade länge, slog i skolböckerna och fann att den sk. "trigonometriska ettan" var något som kunde beskriva en cirkel, dvs tittgluggen, men, men, men det stora problemet var att kunna hantera den varierande och ofta avsevärda off-centrering, som den praktiska användningen av ett PPI innebar.
 

I slutförstärkarna för avlänkningen innebar det avsevärda strömmar. I detta sammanhang visade det sig att just små selenstaplar var ganska bra eftersom de var ganska okänsliga för hög spänning och deras karakteristik var teoretisk kvadratisk. Detta med selenstaplar var SM:s idé eftersom han kände till denna kvadratiska egenskap och det var ju en finess att staplarna fanns tillgängliga inom koncernen.

  Lösningen, som Bosse Alleryd sedan också slutkonstruerade, blev en schmittrigger med dubbla selenstaplar och ett dubbeltriod, 12AT7 om jag minns rätt.

Någon av er kanske ännu kommer ihåg det ofta päronformiga utseende som den resulterande tändpulsen för videon fick,

i stället för den önskade ideala cirkeln, om man presenterade den på svepet, just beroende på den mycket stora spridningen i egenskaper för selenstaplarna. Det blev, som jag förstod en del skruvande, innan man fick en lagom bra funktion.

Epilog

Detta var vad
som bubblade upp litet spontant i skallen
när jag läste de inläggen om selenlikriktare.

/Bosse
 
SRF =
Standard
Radiofabrik


Webb-ansvarigs kommentarer:

- Bilderna har lagts till av webb-ansvarig
- En till gammal grej från Standard Radio (Calle)
- En gammal grej från Standar Radio (Björn)