ALFASKOP AB, vad var det?

Då och då (för några år sen) läste man om
Alfaskop AB i fackpressen. Det gick upp,
det gick ner... Vad hände?

Här ett litet försök att via nätet
ta reda på vad som hänt.

/Björn Sölving
2006-05-04


Björn SölvingI årsredovisningen för Alfaskop AB för år 2000 står bl.a 

HISTORIA

Namnet Alfaskop har en historia som går tillbaka till svensk dataindustris barndom, där den mest framgångsrika produkten var ett dataterminalsystem med namnet ALFASKOP. Den välkända terminalfamiljen har sitt ursprung i flygplanssystem och DataSaab i Linköping men det blev Ericsson Information Systems som skapade grunden för en svensk kommersiell satsning på informationsteknologi. Under 80-talet byggde Ericsson en stor organisation med internationella ambitioner och namnet Alfaskop omfattade i slutet av 80-talet flera produktsegment, bl a E2500 minidator- och Unix-system, PC-, terminal- samt clustersystem.

Efter bl a en misslyckad PC-lansering på USA-marknaden avvecklade Ericsson sin satsning på datorer och Ericsson Information Systems såldes 1988 till dåvarande Nokia Data.

Med persondatorns genombrott minskade leverantörsberoendet. För att uppnå ökad marknadsnärvaro och lokal närhet till kunderna erbjöd Nokia Data 1990 ett antal anställda att i en franchiseliknande form driva försäljningen av PC och PC-nätverk i egen regi. Under sommaren 1990 startades en kedja av fristående bolag – Alfaskop Partner. Stora delar av kundbasen följde sina gamla affärsrelationer och fortfarande finns både medarbetare och kunder kvar från mitten av 80-talet.

Successivt förstärktes samarbetet i gruppen. 1994 bildades en ekonomisk förening mellan bolagen och utvecklingen av tjänstesidan startade med inriktning på tillväxtområden som nätverk, Microsoft-lösningar, kommunikation och systemintegration.

Under 1995 genomfördes en sammanslagning till koncernen, Alfaskop AB, med helägda dotterbolag. Under 1996 förvärvades flera bolag och företaget inledde en kraftig expansion, främst inom tjänstesidan där nya inriktningar som utbildning, systemutveckling och verksamhetskonsultingsuccessivt tillkom.

Den 24 februari 1997noterades Alfaskop på Stockholms Fondbörs, O-listan.

                alfaskop
Logga för Alfaskop ABMusmatta för Alfaskop AB

Affärsidé

Alfaskop AB erbjöd totallösningar inom LAN/PC, WAN/PC, UNIX, integration, kommunikation, utbildning, samt konsult- och systemtjänster.
bjuder totallösningar inom LAN/PC, WAN/PC,
Alfaskop AB hade sitt huvudkontor i Göteborg, men fanns även i Jönköping, Trollhättan, Sundsvall, Örebro och många andra orter.
UNIX,

2001:
Alfaskop är ett IT-konsultföretag med ca 400 anställda. Alfaskop
erbjuder ett ledande utbud av interna och externa ASP-lösningar som ger kunderna tillgång till applikation, information och driftstjänster.
er
(ASP=
Application Service Provider , dvs Alfaskop AB utvecklar och driftar kundens IT-applikationer ofta till ett fast pris per månad).


Vad hände sen?


Oktober 1999 byttes styrelsen ut och den gamla styrelsen förklarade sig inte
stå till förfogande för omval.

30 januari 2001 skrev DN:

Utförsbacken har varit mycket snabb för flera bolag. I mitten av september 2001 begärde sig Alfaskop i konkurs. Året innan rankades bolaget som det 39 största i landet - före mediefavoriter som Framfab och Icon - i Veckans Affärers rankning av IT-bolagen. 400 anställda förlorade jobbet och Alfaskops konkurs blev ett ytterligare av många bevis på branschens stora problem.

Samgående Genesis-IT och Alfaskop AB avbrutet

Alfaskop offentliggjorde den 29 juni 2001 ett erbjudande till aktieägarna i Genesis-IT. Erbjudandet justerades den 18 juli 2001. Samgåendet skulle ske genom att Alfaskop lämnade ett offentligt erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i Genesis-IT om att teckna aktier i Alfaskop.

Den 11 september meddelande Alfaskop att bolaget ämnade ansöka om rekonstruktion och samtidigt konstaterades att inga förutsättningar fanns för ett samgående mellan Genesis-IT och Alfaskop. Styrelsen i Alfaskop beslutade att återkalla det erbjudande som lämnats till aktieägare och optionsinnehavare i Genesis-IT.

2001-09-18 kunde man läsa i ekonomipressen

Styrelsen för Alfaskop AB har beslutat att inge ansökan om försättande av Alfaskop i konkurs. Konkursansökan sänds till Göteborgs tingsrätt i dag.

En historieskrivning

Delar av ICL blev Alfaskop som blev Integris som blev Steria där även Bulls regionala verksamhet hamnade.

Men iallafall

Alfaskop AB sponsrade i flera år Veteranklubbens verksamhet!

/Björn Sölving
2006-05-04