Sven Skåraeus har avlidit

S M Eriksson tecknar här några minnen

2006-05-07


SM Eriksson

Jag fick den 4:e maj ett telefonsamtal från Svens dotter, som 
meddelade att Sven avlidit. Dödsorsak troligen hjärtsvikt, han hade suttit i sin länstol och bara somnat in för gott.


Sven Skåraeus har avlidit

Sven kom till oss på Standard Radio 1952 (tror jag) Han var
dessförinnan anställd på LM Ericson och Siewerts Lab. Där
arbetade Sven med vågledare och elektronik inom mikrovågsområdet
med tillämpningar på den då för svenskt vidkommande relativt färska
radartekniken.

Svens första jobb på Standard Radio var att som projektledare
få ordning på ett misskött projekt avseende en markbaserad utrustning
för blindlandning av trafikflygplan kallat ILS (Instrument Landning System) tillverkat av SRF på USA-licens.

När detta jobb lyckligen avslutats försökte Sven få igång ett radarprojekt på SRF. Projekteringen kom ganska långt, men avbröts p.g.a. en överenskommelse mellan oss, LME och Försvarsmakten, som gick ut på att LME skulle utveckla och tillverka själva radarenheten, medan Standard Radio skulle ta hand om radarns presentationsenhet (PPI).

Detta kom att bli ett embryo för firmans fortsatta verksamhet. Många stora projekt avknoppades med Sven som den självklara projektledaren.

Att leda projekt var något som Sven även i fortsättningen kom att sköta med Perfektionism. Helt privat, utanför tjänsten, fick jag uppleva Svens lugna och förtroendeingivande handlande i besvärliga situationer, då han och jag 1958 seglade hem min då nybyggda segelbåt "Polly-Ester" från Gryt till Stockholm.

Jag kommer ihåg min reflexion vid hemkomsten:

Skall jag välja en kompanjon till ett strapatsrikt företag står Sven
i särklass bland kandidater. 

SM Eriksson
2006-05-07