Ett 50-årsminne från Ulvsunda (SRT)

Bo Lindestam har författat följande text om sina första år på SRT

2006-06-13


Bo Lindestam


Ett 50-års-minne från Ulvsunda

I början av juni månad 1956 klev jag av cykeln utanför Johannesfredsvägen 9 - 13 och stegade för första gången mot portvalvet på Standard Radiofabrik.

Jag hade fått besked om att jag kunde få ett praktikjobb där på företaget, något som på den tiden var mer eller mindre obligatoriskt för en ingenjörsexamen.

I porten satt senior i den stora Familjen Eriksson som arbetade på företaget. Efter anmälan blev jag insläppt i väntrummet för besökare. Jag skulle tala med sonen, Oskar Eriksson, som var personalansvarig för arbetarna vid företaget.
 


Portvalvet till SRT (Johannesfredsvägen)

Mamma Erikson arbetade, om jag minns rätt på varumottagningen i det lilla huset längst till höger utefter Johannesfredsvägen.

I något av numren av SRT-Revyn finns Familjen Eriksson närmare presenterad.
 
Errol Flynn?

Oskar Eriksson kallades bland folket för Ulvsundas Errol Flynn, och han var med sitt allmänt prydliga utseende och tunna mustasch ögongodis för många av flickorna i verkstan.

Mot mig var Oskar Eriksson alltid mycket vänlig, och efter inskrivningsformaliteter gav vi oss ut på en första vandring i huset. Första anhalten var ett eget plåtskåp i omklädningsrummet i främre huset. Därefter var det dags att ge sig ut i fabriken för att bekanta sig med den tänkta arbetsplatsen.

Montering av kanonförstärkare

Mitt jobb blev på detaljmonteringen av kanonförstärkarna för Bofors 40mm och 57mm luftvärnsautomatkanoner. Bofors lyckades sälja säkert flera tusen sådana kanoner till luftvärn och mariner i många länder runt globen. Med varje kanon följde en sådan kanonförstärkare, som användes för mottagning och omvandling av signalerna från de elektroniska siktessystem, som började komma i användning efter andra världskriget.


En Bofors 57 mm luftvärnsautomatkanon med kringutrustning

En sådan kanonförstärkare bestod av ett gjutet stativ med tre (ibland dock bara två) utdragbara lådor. Jag tror att det var utfört i aluminiumgjutgods, men trots detta var delarna ganska tunga. Utförande var sådant med kraftiga gummilister att det stängda stativet sannolikt var nästan vattentätt och väl avsett för fältbruk.

 I dessa lådor fanns sedan en lång rad burkar med hermetiskt kapslade systemkomponenter och många av dem var löstagbara med elektriska kopplingskontakter som såg ut som stora rörhållare. De sattes fast igen med sinnrika spännfjädrar för att klara vibrationer. Det fanns också en rad fast monterade, oftast runda, burkar, som innehöll transformatorer och andra lindade komponenter.

Arbetsgången var sådan att på olika ställen ute i verkstan tillverkades innehållet i dessa burkar. Den mekaniska verkstan låg på bottenvåningen där plåt bockades och pressades till de yttre burkformerna. Jag tror mig komma ihåg att alla burkar var förtennta på alla ytor.

På första våningen i det stora monteringsrummet fanns en lång rad lindningsmaskiner, som stod uppställda utefter fönstren som vette mot grannen Ulvsunda verkstäder. Vid dessa maskiner satt oftast damer och tillverkade spolar av olika slag. Maskinerna såg nästan ut som om de var en rad mycket komplicerade symaskiner.

I mitten av detta stora monteringsrum på första våningen fanns sedan en rad arbetsplatser som tycktes vara planerade som om de skulle ingå i en kedja för löpande-band-produktion.

Det var säkert någonstans i storleksordningen 25 och 30 arbetsplatser i två rader, där varje arbetare hade ett eget bås. Här tillverkades eller monterades stegvis de olika komponenterna till dessa kanonförstärkare.

Det förekom säkert även en hel del annan produktion av komponenter i detta stora rum för bl.a. radiotillverkningen. Utefter fönstret mot innergården fanns sedan det näst sista monteringsmomentet för enheterna, detaljmonteringen, där delarna skulle monteras i sina burkar och burkarna sedan förslutas. Det var alltså med detta som jag skulle jobba.

Min känsla var att resten av rummen på denna våning och på denna sida av huset utgjordes av provrum och liknande. I den andra huskroppen på denna våning låg bl.a. rörfabriken, som detta år demonterades, d.v.s. slogs sönder.

Torrluftning och oljefyllning

De allra flesta av burkarna skulle torrluftas, innan de kunde förslutas. För detta fanns speciella skåp, där man lade in burkarna över för ändamålet utformade dysor, som skulle matcha förborrade små hål i burkarna.

Sedan blåste man speciellt avfuktad luft genom burkarna under minst ett dygn. Ett kritiskt moment var sedan att snabbt löda igen luftningshålen medan torrluftningen fortfarande hade kvar sin verkan.

Några av de största burkarna, som vanligen innehöll transformatorer, skulle oljefyllas. Oljefyllningen gjordes på den s.k. impregneringen där Mäster Ström härskade. Även om honom finns det en artikel i något gammalt nummer av SRT-Revyn.


Här en bild från SRT-revyn 1960. Torgny Ström intervjuas här av
Sven Jerstedt, Sveriges Radio. Bredvid står överingejör Asker.
 

Denna slutmontering innebar en stor mängd olika lödmoment och det första jag utsattes för var att lära mig löda med gaslåga. Jag hade tidigare lött en hel del med lödkolv, men aldrig med låga, så detta var något helt nytt för mig. Men jag hade lärt mig att observera kallödningar, vilket skulle visa sig mycket värdefullt.

Den som skulle lära mig detta var arbetsgruppens ledare, en liten, satt man med finsk bakgrund. Det var bara damer i arbetsgruppen och därtill kom jag nu som praktikant. Vår kära ledare tycktes trivas med sitt jobb, eftersom några av damerna var mycket vackra, och han kunde härska över sin lilla trupp genom att utöva en viss exercis med oss. Ett av momenten var i vilken grad vi hade våra arbetsrockar knäppta. Ett annat var jämnheten hos de lödningar som vi utförde.

Det visade sig att jag blev riktigt duktig på att löda med låga, men det var ständigt ett problem för ledaren att jag av lojalitetshänsyn till damerna inte kunde få de ”bästa” jobben, eftersom han hade vissa ”preferenser”.

Därför sattes jag också att kratsa ojämna lödningar med skavstål, vilket var ett tråkigt och tålamodsprövande arbete. Felet var ju, som jag snart insåg, att man hade doserat för mycket lödtenn vid lödningen. Och hittade man kallödningar måste lödningen helt göras om.

Tiden gick och så småningom fick jag utföra de flesta arbetsmoment som förekom inom gruppen. Ett av de mera lustiga momenten var att klistra gummituttar på gaveln på en av enheterna för att kapsla in omkopplingsknappar.

De som har gjort sin värnplikt inom luftvärnet har garanterat sett dessa förstärkare och också tryckt på dessa tuttar, som användes för att avläsa olika mätvärden på ett inkopplat instrument.

Nya idéer, oj oj …

Relationen till ledaren var inte direkt hjärtlig men fungerande. Jag fick möjlighet att pröva en del nya metoder. Man hade försökt att använda en kavalett, ett sådant snurrbart stativ som skulptörer använder, för att underlätta lödningen av burkarna.

Två av de bästa vännerna kom att bli de två äldre männen i verktygsförrådet. Vid anställningen hade jag fått tio verktygsbrickor, som jag sedan fick deponera en efter en vid lån av verktyg eller andra hjälpmedel från verktygsförrådet.

Med dessa gamla uvar kunde man också diskutera idéer kring arbetsmoment och lämpliga verktyg.

De tyngsta burkarna lödde man alltid utan att de kunde snurras. Jag föreslog att man skulle försöka med en kavalett även för de tyngsta, och jag kunde sedan visa att det var ett mycket effektivt arbetssätt.

Varje arbetsmoment var ackordssatt, och för de största burkarna var den tänkta takten någonstans i trakten av två burkar per dag. Men när jag började göra fem burkar i timmen började ledaren få frossbrytningar. Det inkallades ett möte kring min arbetsplats, där någon höjdare från fabriksledningen, en tidsstudieman, en representant för verkstadsklubben och vår ledare samlades för att titta på hur jag jobbade med de tyngsta burkarna.

Jag hade inte ackord, så för mig spelade det ju ingen roll. Men det var mycket hummande, huvudskakande och tyckande och resultatet av det hela blev att jag för framtiden befriades från den arbetsuppgiften. Det var för provocerande att så totalt spräcka det satta ackordet.

När burkarna var tillslutna och granskade sprutlackerades de i klassisk militärgrå färg. Många av burkarna märktes sedan också med mycket snyggt graverade skyltar på många olika språk. Jag kommer i hastigheten ihåg svenska, engelska, tyska, franska och spanska, men det förekom säkert även andra språk.

Litet tuffare än nuförtiden

Den exakta dagsarbetstiden och när den började och slutade kommer jag inte ihåg. Det jag däremot kommer ihåg var att det gjordes ett antal 6-minuters justeringar både på morgonen och kvällen för att man skulle utjämna belastningen på bussförbindelserna till och från Ulvsunda/ Johannesfredsområdet.

Standard Radiofabrik var ju bara en av flera ganska personalintensiva industrier i området. Jag vill minnas att vi även arbetade halv dag på lördagarna.

Vi hade stämpelkort, som skulle stämplas morgon, lunch och kväll. Jag vill minnas att lunchen var 42 minuter. Det var uttalat att de sex sista minuterna av arbetstiden varje dag var en städperiod då arbetsplatsen skulle städas och återställas.

Det var på förekommen anledning förbjudet för oss arbetare att lämna monteringsrummet för att klä om och sedan stämpla ut när arbetstiden var slut. Istället utvecklades ett informellt system att man fick ställa sig i kö vid stämpelklockan några minuter före full tid, för att sedan snabbt stämpla ut. Det var mycket diskussion hur lång tid i förväg det kunde anses rimligt att ställa sig i kön. Ofta kom någon från fabriksledningen och ställde sig vid klockan, med klart avskräckande effekt. Men under de sista sex minuterna gjordes naturligtvis inte mycket arbete.

Det fanns en lunchrestaurang högst upp i huset, men där var priserna, trots att de säkert var subventionerade, alltför höga för en fattig praktikant. Min egen lunch var normalt några mackor och en tetra filmjölk, som jag gärna intog på någon av de vackra klipphällarna som låg där Norrbyvägen och Huvudstaleden nu går fram.

Rifahuset, där sedan EIS’ svenska bolag huserade, var färdigt men utanför låg ett vildvuxet gärde, med Flygtekniska Försöksanstaltens utloppstorn från sina vindtunnlar långt nere vid järnvägsspåren och Ranhammarsvägen.

Det var också livlig trafik på Bromma flygplats och flygplanen tycktes många gånger flyga strax över huvudet på oss.
Jag som praktikant hade mycket liten kontakt med huset i övrigt, bortsett från två andra praktikanter, varav den ene var den bekante veteranen Björn Sölving. (Han kanske också har något att berätta från den här tiden!)

Vi visste dock att på andra våningen fanns radiomonteringen och en del av utvecklingsavdelningarna. Men där hade vi verkstadspraktikanter inget att göra.

Högst upp under taket satt ritkontoret och resten av utvecklingsavdelningen, dit jag kom som fast anställd ingenjör år 1959.

År 1957 kom jag att arbeta med slutmontering av radio just på andra våningen, men det är en annan historia.

Om jag kommer ihåg rätt ändrades företagsnamnet under sommaren 1956 från Standard Radiofabrik AB (SRF) till Standard Radio & Telefon AB (SRT)

/Bo Lindestam
2006-06-13