Presidie-kickoff i Lidingö stadshus

Jubileumsåret har börjat. Presidiet med inbjudna
har diskuterat planering och verksamhet 2007.

2007-01-18


Björn SölvingLidingö

Varför Lidingö? Vicepresidenten (Karl-Erik Elfgren) hade hittat en lunchrestaurant med ett avskilt konferensutrymme som vi fick disponera gratis. Att Restauranten hette Calles var ju ett intressant sammanträffande!

Inbjudna

Revisorer, ställföreträdare och valberedning var inbjudna och hade nu möjlighet att diskutera klubbens verksamhet.
  

Första presidiemötet 2007

För första gången såg vi Lena Dahlroth i Presidiet som Ceremonimästare. Lena kommer närmast från Ericsson där hon bl.a. planerat sammankomster och externa arrangemang.

På kallelsen till Presidiemötet fanns många viktiga punkter, bl.a. ekonomi, jubileumskryssning, jubileums-alfa-nytt, övriga jubileumsaktiviteter, webb-aktiviteter, arkiveringsverksamheten och presidiets arbetsformer.    
 


Lena Dahlroth

 
Ekonomi

Klubbens ekonomi är god konstaterade Jan Persson. En handfull medlemmar har dock ännu inte betalt sin medlemsavgift.

Jubileumskryssning

Jubileumskryssningen blir den 22-23 maj med övernattning på båten. Birka-kontakter och bokning har redan klarats av av Lenas företrädare (Matts Pettersson).
Lotteriet skall denna gång bli något enastående! Alla lottpengar skall användas till vinster! Fina vinster! Ett antal föredragshållare är kontaktade bl.a. Gunnar Wedell, Lars Fossum och QRT (som hette Kurt Lindquist på tiden det begav sig).

Jubileums-alfa-nytt

Calle har gjort ett stort arbete med att planera och driva in artiklar från kontaktade skribenter.
Jubileumsnumret blir i jubileumsformat (dvs A4) och med kraftigt utökat sidantal, många i färg. De allra flesta sidorna var klara och Calle visade de många utskrivna sidorna.

alfa-nytt kommer att delas ut till Jubileumskryssnings-veteranerna vid ombordstigningen, övriga får den via post veckan efter.

Övriga jubileumsaktiviteter

Ett antal aktiviteter har redan planerats under våren och kommer att annonseras här på webben och via e-post. Det blir både teknikorienterade aktiviteter och sådana som inte berör teknik.

Vi diskuterade för och emot när det gäller höstmöte kombinerat med årsmöte eller separat höstmöte och separat årsmöte. Mötets mening var att det var bäst att hålla på traditionerna d.v.s. två separata möten.

Webb-aktiviteter

Snart passerar hemsidan (första sidan) 100 000 besök (sedan 2001). Klubbens hemsida besöks ca 2000 ggr per månad. Jubileumsåret kommer att märkas på webben, bl.a. har alla som fyller år fått markering med * (stjärna) efter namnet om åldern slutar på 0 eller 5.

En ny funktion som planeras på webben är ett bildarkiv, där alla bilderna skall vara sökbara via text, tex. "Alfaskop", "MARIL" eller " felsökning Barkarby". Troligen klart till sommaren. Man kan också söka på bilder som saknar förklaring för att förhoppningsvis lämna en bättre text.

Den 25 januari presenteras resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Datasaabs Vänner (Linköping) och Veteranklubben Alfa. Där kommer många att känna igen sig!

Arkiv-aktiviteter

Rolf har sökt lokal i Järfälla där vi skulle kunna ha ett "mellanarkiv", d.v.s. där vi kan lagra och sortera dokument innan inplacering i "Företagsminnen". Verkar svårt, alla
alla ”lokalägare” även inom kommunen är affärsdrivande.
Vi veteraner har en hel del hemma hos oss själva som bör gås igenom f.v.b till Företagsminnen eller pappersåtervinning.
 
Tidigare beslut: Vi kommer att stanna kvar på Företagsminnen under hela 2007, men sen skall ett nytt beslut tas: 1/ Fortsätta betala 2/ Skänka allt till Företagsminnen, 3: Byta till annat arkiv.  En separat grupp är bildad, träffas i februari. Klubbens inställning till erbjuden hårdvara bör då formuleras/föreslås.

(Anm: Företagsminnen heter numera Centrum för näringslivshistoria.)
 

Presidiets arbetsformer

Arbetsbelastningen på de olika presidiemedlemmarna är stundtals ojämn och mer delegering måste prövas. Kan man förenkla presidieprotokollen? Kan vi minska den stundtals stora mejl-trafiken. Vi diskuterade olika alternativ. Revisorerna påpekade att protokoll måste föras och vara justerade, men det kan vara enkla men tydliga beslutsprotokoll.

/Björn Sölving