1981: Veteranklubben på Stockholms slott

Calle Vedin har hittat ett reportage i Kontakt 1981-12-17 där Gunnar Christianson berättade om ett klubbmöte.


Gunner år 2000


Gunner Christiansen:

När jag hösten 1976 tog initiativet till en Veteranklubb på företaget, var det inte så mycket av omtanke om de anställda som fortfarande var i tjänst, utan huvudsakligen av omtanke om de personer som till följd av uppnådd pensionsålder tvingats lämna företaget och det dagliga umgänget med arbetskamrater och medarbetare. För många av dem känns skilsmässan från det dagliga, invanda arbetet och umgänget med arbetskamraterna som att bli ratad och ställd utanför allt det som i många år varit den fasta punkten i tillvaron.

Medlemskapet i Veteranklubben är gratis. För att bli medlem ska man antingen ha minst 25 års anställningstid i företaget eller ha lämnat företaget vid uppnådd pensionsålder. Vid årsmötet 1982 kommer medlemsantalet att ha passerat 100.

Syftet med Veteranklubben, att på något sätt återbörda de pensionerade till företaget, har vi lyckats bra med. Till vårt årliga förhandlingsmöte, som hålls i Barkarby, brukar 20-30 av ca 45 pensionerade medlemmar i infinna sig. Genom medlemskapet i Veteranklubben har pensionärerna också möjlighet att kvarstå som medlemmar ide fritidsklubbar som de tidigare varit med i.

Förutom årsmöten ordnar Veteranklubben andra attraktiva tillställningar. Vi har hunnit med att gå på teater tillsammans, vi har varit på museibesök med efterföljande middag där medlemmarna haft möjlighet att åter- knyta kontakten med gamla arbetskamrater.
Höstfesten den 3 november 1981 hade vi förlagt till Stockholms Slott. ed 65 anmälningar hade inkommit, det största antalet hittills.
 


Gemensam måltid i Stensalen på Kungliga Slottet var en attraktion vid Veteranklubbens höstfest 1981.

Vi började på Livrustkammaren och fick en grundlig genomgång av de historiska föremålen i de stora källarvaIven under Slottet. Som namnet Livrustkammaren avslöjar, var det rustningar och klädedräkter som visades, men även vissa kronjuveler kunde vi beskåda. Många av oss kommer säkert att göra återbesök på det intressanta museet.

Som avslutning fick vi tillfälle att inta gemensam måltid i magnifik miljö, då vi efter museibesöket bänkade oss i Stensalen på Kungliga Slottet. På programmet stod bl.a. information om klubbens framtid från vår President Helge Kihlberg. Vi har ju fått nya ägare och därmed kanske andra förutsättningar för fortsatt existens. Det kraftiga ekot i slottssalens valv försvårade visserligen föredragandet, men stämningen var god under såväl rundvisning som middag och vi ser fram mot nya trevliga sammankomster.

Slutligen vill jag som initiativtagare till Veteranklubben och som klubbens första President uttrycka min förhoppning om en fortsättning på den klubb verksamhet som varit till stor glädje och nytta för medlemmarna.

Gunner Christiansen (1981)