Lite mer detaljer från Jubileumsresan 2007.

Göte Wiklund har beskrivit Jubileumsresan lite mer detaljerat. Här några avsnitt av den långa 5-sidiga rapporten.
(Förhoppningsvis varsamt redigerad av webbansvarig.)


200/-06-01


Göte Wiklund


Rapport från Jubileumsresan med Veteranklubben Alfa
2007-05-22-23.


Kl. 18 samlades vi så i matsalen Four Seasons på däck 6. Stor fin matsal med dukade bord. Våra bord var markerade med skylten Veteranklubben Alfa.

Först en förrätt bestående av gravad lax med tillbehör. Som varmrätt serverades Gösfilé eller Fläskfilé. Allt var mycket fin upplagt och naturligtvis välsmakande. Till maten serverades öl och vin. Som efterrätt serverades glass med jordgubbe och en grön kvist. (Nej Göte så var det inte, det var rabarberkaka med vaniljsabayonne, webbanvarigs anm.)
F
int upplagd och välsmakande. Under maten såldes lotter till vårt lotteri. Lotterna gick snabbt åt, fina vinster hägrade.

Onsdag 23 maj

Kl. 8.30 samlades vi så i konferensrummet Miami på däck 6.

Hagströms blomsterhandel i Sveg 30 år!

Rolf började med att hälsa alla välkomna och presenterade presidiet och gjorde en kort återblick till klubbens grundande för 30 år sedan. Vidare nämnde Rolf andra konkurrerande jubileer, alltifrån Carl von Linné 300 år till Hagströms blomsterhandel i Sveg 30 år! Han berättade sedan om hur vår forna verksamhet finns dokumenterad; dels på ”Centrum för näringslivshistoria”, dels i alfa-nytt och dels på vår hemsida. Rolf pekade också på en önskan han kände att ta fram en krönika över ”vår historia” och hänvisade till ett upprop om deltagande i detta arbete i jubileumsnumret av alfa-nytt.

Rolf berättade sedan om olika mindre sammankomster och utflykter som vi har haft senaste året, något som presidiet avser fortsätta med: Resa till IT-ceum, en resa till olika museer fram till Maritiman i Göteborgs hamn, osv. Rolf inbjöd också alla medlemmar att ordna egna aktiviteter med användning av hemsida för annonsering och mejl för anmälan.
 
Handuppräckning

Han berättade vidare att det inom Presidiet mycket har diskuterats vilken typ av medlemsmöten, och hur många vi ska ha per år.
Rolf ställde frågan om hur många som tyckte att tre möten var lagom. Genom att räkna de uppsträckta händerna så kom vi fram till att ”sisådär” 68% svarade ja.

På frågan om Vårmöte på båtresa, svarade ca 80 % ja.
På frågan om att göra dygnsturer framför dagsturer svarade en majoritet Ja.
Att delta i aktiviteter i smågrupper intresserade uppskattningsvis 30-40% av medlemmarna.

Första telegrammet

En man från besättningen kom så in och lämnade ett telegram som kommit. Lena läste upp telegrammet.

Dear Mr. President and Colleague,
As a loving friend of your country Switzerland and especially of your organization, which I believe to be very much the same as the US War Veterans, it is a great pleasure for me to congratulate you and your team on this your 30 years anniversary. Because of some minor domestic problems I am unfortunately unable to attend your celebration party.
Hoping to meet with you again in the near future,
Your George.

Intendenten

Kl. 9 kom fartygets intendent Carl-Erik Carlsson.
Han började med att berätta om fartyget. Birkarederiet startade så sent som 1971. Rolf hade förberett ett antal trevliga och kluriga frågor till honom som han ”med glimten i ögat” svarade på.

1 Vad är det som enligt era undersökningar drar mest folk till era resor? Billigt att handla, ”hålligång”, dansen eller vad?

Svar. Det är en kombination av alla.

2 Vilken kategori människor är det som ni ”lever på”? Är det dom som är unga, friska och pigga som vi eller är det trötta, glåmiga och utlevade ungdomar?

Svar: Vi ser en blandning. Medelåldern på våra gäster ligger mellan 35 -60 år.

3 Har ni några nya ”attraktioner” på gång? Mastklättring? Delfiner i poolen? Vinprovning? Annat?

Svar. Delfiner är ett bra förslag. Vi har ibland vinprovning på programmet.

4 Ålands- och Finlandsbåtarna är ju kända för sitt ”hålligång” och sina danskvällar. Känner rederiet något ansvar för sin ”koppleriverksamhet”?

Svar: Nej vi känner inte igen den beskrivningen. Vi känner nog inget ansvar för detta.

5 Om vi går in på lite allvarligare saker som säkerheten ombord:
Vilka sjukvårdresurser finns ombord? Helikopterplatta?
Hur ofta har ni utrymnings- och räddningsövningar?
Finns det flytvästar till alla ombord?

Svar: Ja flytvästar finns till alla. Livbåtar finns också. För att komma i livbåtarna använder man en ”strumpa” som man åker igenom ner till Livbåten. Utrymningsövningar utförs varje vecka, men då ligger man i hamn. Även brandövningar utförs ofta. Sjukvårdare finns. Helikopterplatta finns i fören.

6 Tekniska frågor intresserar ju många av oss:
Vad är maxantalet passagerare och besättning?
Hur mycket bränsle går det åt? Bränslet blir ju dyrare och dyrare, hur mycket påverkar det biljettpriset?
Ungefär hur många datorer finns det ombord i de tekniska systemen?
Har ni det GPS-baserade Lantz-systemet?
Hur fort kan fartyget gå?

Svar. Vi förbrukar 28 m³ olja på en kryssning Stockholm –Mariehamn. Bränslepriset kan inte påverka biljettpriset på grund av konkurrenssituationen.
Navigering finns både med automatik och manuell. Om det är baserat på GPS känner jag inte till. All verksamhet är datoriserat. Vi har 100-tal PC ombord.

7 Om vi sedan flyttar oss in i fartygets gastronomiska utrymmen så är det nog många som undrar över:
Hur mycket öl och vin går det åt i restaurangen per resa?
Finns det någon absolut favoriträtt?
Vilka är storsäljarna i tax-free?
Vilket är det dyraste vinet och är det värt priset? Vilket är mest prisvärt?

Svar: Har inte exakt uppgift. Gin och whiskey går bra. Vinerna i restaurangen kostar mellan 500: - till 2000: -. Om detta är prisvärt får andra bedöma. Vi sätter priserna beroende på vårt inköpspris.

8 Har ni ofta fripassagerare och vad gör ni i så fall med dom?
Får dom gå ”plankgång” eller diska av biljettpriset?

Svar: Vi har nog inga. Men om vi skulle påträffa en sådan så skulle han behandlas som en gäst.

Telegram nr 2

En man från besättningen kom åter igen in och lämnade ett telegram som kommit. Lena läste upp telegrammet.

Gunnar Wedell och Lasse Fossum

Så blir det dags för Gunnar Wedell att äntra talarstolen.
Han berättar bl.a humoristiskt om en resa som han gjorde tillsammans med Ingvar Darbäck till Frankrike för att inviga en simulator. Sedan en lustig resa till Moskva och en SAS-resa i första klass med egen medhavd mat.

Lasse Fossum var nästa talare. Han berättade om hur Alfaskop kom till. Han berättade att Alfaskop faktiskt fyller 40 år dessa dagar. Han visade många intressanta ”historiska” bilder, bl.a. flera bilder på tänkta bildskärmar som aldrig blev verklighet.

Telegram nr 3

En man från besättningen kom åter igen in och lämnade ett telegram som kommit. Rolf läste upp telegrammet.


Till ordförande och medlemmar i Veteranklubben Alfa.

Departementet har via er hemsida tagit del av er för samhället värdefulla verksamhet. Vi har därvid förstått att förutan era insatser under 1900-talet hade Sveriges försvar fortfarande bestått av semaforer och röksignaler och hästdroskorna hade varit det dominerande transportmedlet.

Vi inser att vi i Myndighetssverige inte nog belönat era pionjärinsatser. Därför kommer jag som departementschef samordnat kontakta övriga departement för att lösa er ur ert finansiella predikament. Troligen tillsätts därefter snarast en långtidsutredning, men ni ska veta att vi i departementet alltid står bakom er.
Långt bakom.

Hälsningar
Departementschefen
PS. Vi vill också framföra våra hedersbetygelser i anledning av ert 30-årsjubileum.


QRT och Björn

Efter en bensträckare så blev det så QRT och senare Björn som steg fram. QRT berättade om sin erfarenhet inom Parapsykologins värld.
Björn berättade till bilder om en fantastisk resa som en grupp Veteranklubbsmedlemmar hade gjort på en kanal i England.

Telegram nr 4

En man från besättningen kom åter igen in och lämnade ett telegram som kommit. Eftersom det var skrivet på franska så fick den fransktalande QRT läsa upp det.
 

Monsieur le President!

Pour moi, Nicolas Sarkozy, nouveau President de la France, c´est un grand honneur de pouvoir aujourd´hui vous féliciter à l´occasion de jubilé de 30 ans de votre club de
vétéran Alfa.
Pour vous, je suis l`interprète de toute le peuple francais pour dire comme le grand general de Gaulle : »L´Europe c´est moi, mais les Vétéran c´est vous ! ».
Vive la France, vive les Veterans Alfa !
Cordialement à vous tous avec mes respects !

Telegram nr 5

En man från besättningen kom åter igen in och lämnade ett telegram som kommit. Rolf läste upp det.

Tja!

Vi i veteranbilsklubben “Veteraner med glänsande lack” vill gärna gratulera er klubb på ert 30-årsjubileum. Vi måste beundra er för er ambition att lyfta veteranbilsägandet till nya höjder, över det triviala lackputsandet. Men ett antal medlemmar har framfört att dom har vissa svårigheter att hänga med i alla svängarna på er fantastiska hemsida!
Kommer ni med på vår nästa veteranparad i juni mellan Stockholm och Västerås?
Hälsningar
”Ford Anglia 1932”

Lotteridragning

Sedan blev det lottdragning som Janne P utförde med skrivaren som kontrollant.
 


Lena drar första vinstlotten

Vårt möte i konferenssalen avslutades med att Rolf tackade alla medlemmarna för deras närvaro och hoppades att dom haft en trevlig förmiddag.


Göte Wiklund
Skrivare