Jan Kuno Möller, ILS och Sven Skåraeus

Några kommentarer till en tidigare artikel.

Sammanställda av Björn Sölving
2007-07-17

2007-07-21: Rättelse i rött


Björn Sölving


Jan Kuno Möller

Jan Kuno Möller har tidigare berättat om sin anställning på Standard Radiofabrik (där han började 1946). Numera bor Jan Kuno i USA.
Hans berättelse finns här. I korthet skriver han att han bl.a. sysslade med ILS (Instrument Landing System) som skulle säljas till Luftfartstyrelsen. 


Kommentarer

Artikeln har lästs och kommenterats av en av våra verkliga "oldtimers": SM Eriksson. 

SM Eriksson

SM Eriksson kommer mycket väl ihåg händelserna kring ILS-försäljningen till Luftfartstyrelsen. SM's minnesbild (varsamt redigerad av webbansvarig) är denna:

"Det är med stor olust jag kommenterar Jan Kunos skriverier. Är jag nu den ende som varmed då det var ett samtalsämne på SRF?   
              

Jan Kuno emigrerade till USA (1950) mitt i ILS-projektet. Han lämnade då landet, projektet och familjen. Det fanns ingen på SRF som kunde fullfölja det oavslutade arbetet på alla de då till olika flygplatser levererade ILS-anläggningarna.

En ingenjör som  uppenbarligen inte hade någon erfarenhet av UHF  och koaxialkablar anställdes i all hast. Han misslyckades totalt  och det förelåg risk att Luftfartstyrelsen skulle annullera Hela ILS- beställningen.

Nu anställdes Sven Skåraeus för sista fasen av ILS- projektret. Jag tror det tog honom ett helt år innan alla anläggningarna kunde godkännas. Sedan blev det PPI (radarpresentationsutrustning) för Sven.

Den omnämnda motorn med inbyggd planetväxel konstruerades  av S. Rudqvist tillsammans med en firma Hamsum på Söder som tillverkade industridammsugare.

Jag kunde passivt följa ILS-projektet eftersom jag delade rum och telefon med Jan Kuno och råkade därför få ta emot alla telefonsamtal
från alla som  undrade vart han tagit vägen. MIN gissning, Gunnar Wennerberg i Los Angeles, visade sig vara  riktig. GW hade tidigare varit anställd på SRF  och då  arbetat med HF-värme och sedan
emigrerat  till USA."

Några detaljer:

1.  Frank Hammar visade aldrig nåt intresse för blindlandning, det var framför allt fartygsradio som var hans tekniska intresse. När vi hade problem med blindlandningsmottagaren  i flygradiostationen AS 100,  (se – SRT-Nytt 2003 nr 3) (se alfa-nytt 2003 nr 3) engagerade sig aldrig Frank Hammar i problemen. Det var SAS-piloter som flög ombyggda B17-plan  till USA i krigets slutskede som fick Luftfarstsstyrelsen att gå ut  med anbudsinfordran på ILS-utrustningar till våra flygfält
 .
2. När
Jan Kuno ”försvann” från SRF skulle sluttrimmningen av levererade ILS-utrustningarna just påbörjas. Hade Sven levat nu och läst Jan Kunos skrönor  hade han säkert ”gått i taket!”

3 .Mobilradio:
Jan Kuno antyder att man i USA var inne  på denna marknad före Skandinaviens NMT-system med en sändare i mobiltelefonen som ständigt håller kontakt med och söker en lämplig basstation. NMT-systemet var inte påtänkt i USA vid den tidpunkten där experimenterade man med ”Walkie-Talkie”–liknande system. Affärsmän och tekniker som i USA hört ”rykten” om NMT-systemets framgångar i Skandinavien kom över hit för att förundras över hur bra det verkligen fungerade här.

/Stig ( som var med när det var aktuellt)


Lars Stelling har hittat bilder på Jan Kuno


Hittade via länken till "köttbullsnätet" några bilder av dagens Jan Kuno.
Bilderna finns på http://www.meatballnet.com/Fotogalleri/N7LQB.htm


Jan-Kuno, K6FM, i sitt Radio Shack ovan, och med sin bättre hälft, Ingrid, N7LQB nedan (akvarellen utförd av Ingrid).Anm: Köttbullsnätet är en websida för svensktalande radioamatörer i Nord-, Central- och Sydamerika. Här kan du se startsidan.

Jan Kuno har även skrivit en bok om amatörradio:


Amatörradio, Möller Jan Kuno 
Forum 1948 illustrerad.
En bok om kortvågsradio som hobby 
231 sidor 


/Björn Sölving