Var med och skriv den svenska datorhistorien! 

Tekniska Museet efterlyser artiklar från dig som arbetade med IT-teknik under perioden 1950-1980. sökes till projektet

Nu med ett tillägg av Bo Lindestam.

2007-07-18


Björn Sölving

Tekniska Museet 

Tekniska Museet söker artiklar till sitt projekt: "Från matematikmaskin till IT". Läs mer på Tekniska museets hemsida:
 
Veteranklubben Alfa...

... ser gärna att du även låter publicera din artikel här, om det har något med SRF, SRT, Stansaab, Datasaab (osv) att göra. Mejladressen hittar du nederst på denna sida.

Tidigare vittnesseminarium

I samma syfte har det tidigare anordats vittneseminarium (bla ett om "Att arbeta med 1950-talets matematikmaskiner". Du kan läsa en redogörelse här. (Pdf-fil). En av våra Veteraner Bo Lindestam är med.

Vittnesseminariet på Tekniska museet är initierat av det IT-historieprojekt Dataföreningen, IT-Företagen, IVA, KTH, Linköpings universitet, Tekniska museet och Nordiska museet tagit initiativ till och som finansieras av Riksbankens jubileumsfond

Kommentar från Bo Lindestam

Hej alla,

Detta upprop är ett av resultaten av det datahistoriska projekt som bl.a.
Gunnar Wedell och jag deltagit i, ursprungligen på initiativ av Svenska
Dataföreningen (eller vad de officiella namnen är).

Genom åren i projektet har det, vid sidan av ett ganska omfattande men
något osystematiskt tekniskt material framkommit två
huvudproblemställningar nämligen:

1.   Sagesmännen och sageskvinnorna från den tidiga svenska datahistorien börjar bli allt färre och därför är det bråttom att försöka få ännu inte skriftligt material insamlat och dokumenterat.

2.   Det finns ett stort historiskt intresse av att samla in s.k.
etnografiskt material kring den svenska data- och IT-utvecklingen, där då främst personliga intervjuer (som det först var tänkt) och  och nu även genom personliga nedteckningar kommer att spela en stor roll. Allt är egentligen intressant och just nu främst från tidernas begynnelse fram till ca 1980, dvs. pre-PC-erfarenheter.

Formellt är väl det projekt som jag deltagit i nu avslutat, men vi i denna
projektgrupp kommer att finns med, jag personligen kanske inte direkt i
front-line.

Det jag tycker vi (de av oss inom vår krets som vågar sig på att skriva)
borde försöka få med i dessa uppteckningar är

-  dels den mycket förutseende tekniska framförhållning och de vågade
satsningar på nya tekniska lösningar som vi inom SRT/Stansaab/Datasaab presterade

-  dels det nästan symbiotiska samarbetet med kunderna (något som
framstått som en av nyckelfaktorerna för flera av de mest framstående
svenska industriföretagen, även om detta är något som man i dagsläget inte gärna ser t.ex. från EU, som ett tecken på allvarlig
konkurrensbegränsning).

-  dels även den ofta mycket påtagliga beställarkompetensen på den tiden det begav sig. Många upphandlingar idag blir allvarliga floppar just
beroende på bristande beställarkompetens.

-  dels något om den för oss unika situationen att vi fick möjligheten att
leverera hela system, där vi själva hade "full" kontroll över alla
systemkomponenter och -funktioner. De flesta andra inom branschen var under denna tid mer eller mindre i händerna på sina utländska
leverantörer, som möjligtvis hade några få superspecialister här i
Sverige.

Som sagt jag råkar veta litet om detta, men är inget orakel.
Hoppas att vi får några hugade skribenter.

Hälsningar och med en förhoppning om en fortsatt skön sommar
Bosse L


Tack till SM Eriksson och Erik Åhman som tipsade om detta.

/Björn Sölving