Höstträff 2007

Här finns inbjudan (och bilaga ) till höstträff tisdagen den 2 oktober i gamla Barkarbyfabriken kl 18.00.

Du kan redan nu betala till plusgiro
432 67 12 -9. Omkring den 15 september får du ett brev med kallelse, plusgiroinbetalningskort och bilaga.

 


Lena Dahlroth

 


Lars Fossum kommer att hålla föredrag om Alfaskop!
Kom och lyssna!

Stor utställning av Alfaskop-nostalgika!
Utrustning har lånats från Tekniska Museet!
Kom och titta!

Bilagan (nederst) innehåller ett stadgeändringsförslag:
Klubbens verksamhetsår föreslås ändras till kalenderår.
 

 

(Här följer plusgiroinbetalningskort, som dock inte lämpar sig för webb-presentation.)