Ett besök på Tekniska Museet

Rullboll + Tidig flygradar i Flygvapnet

2008-04-15


Björn Sölving


Tre Veteraner åkte till Tekniska Museet

Vi lockades av ett Vittnesseminarium "Tidig flygradar i FV" och så ville vi gärna med egna ögon se miniutställningen med rullbollen som SM Eriksson tagit patent på.

Rullbollen

Miniutställningen har tidigare beskrivits här på Veteranklubbens webb.
I utställningen i Sverige-salen (just innan man går ner till alla ångmaskiner, bilar och cyklar) fanns montern på mycket framträdande plats!
 
 


Rolf Karsvall och Erik Åhman beundrar montern


Montern berättar att tre personer var för sig utvecklat en mus-rullbollsliknade enhet: SM Eriksson (1959), Håkan Lans (1970-talet) och  Douglas Engelbart (1968).
 
 

På bildskärmen framför berättas bl.a om styrkulan från 1959 som användes för inmatning av data till den av SRT utvecklade
datorn Censor. Till och med Veteranklubben Alfa finns nämnd under bilden på ett manöverbord (bilden tagen på Robotmuseet)!
 
Närbild av rullbollen med kabelstammar och pulsgivare.Vittnesseminarium Tidig flygradar i FV


Vi var väl ett femtital personer som kommit för att höra om tidig flygradar. Vi fick veta att detta var det 36:e vittnesseminariet i serien
”Från matematikmaskin till IT”.

Programmet i inbjudan var ambitiöst, såhär såg det ut:
 
 
  13.05-13.20 Förhistoria Radar, Sven Scheiderbauer
1. Ordförandens inledning
2. De första flygburna radarstationerna – Surplus och flygplanimport
   S 18 och Catalina; J 30 Mosquito, J 33 Venom och J 34 Hunter
3. Uppbyggnad av kunskap och resurser inom landet
    Kunskapsuppbyggnad och experimentresurser på förvaltning och inom FV
    Uppbyggnad av svensk radarindustri
4. Den franska influensen
    Lansen A 32A, S 32C och J 32B; Draken J 35A
    Anlitande av och samverkan med CSF i Frankrike
5. Nu skulle vi göra det själva – Radar i systemflygplanen
    J 35 B, D, B3-systemet i F1, F2; AJ/SH 37
    Anlitande av och samverkan med Hughes Aircraft; USA
6. Svensk radarteknik i jämförelse med utlandets
    Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannien, USA
7. Hur förberedda blev vi för framtiden
    Inför JA 37 Jaktviggen och JAS 39 Gripen
8. Sammanfattning – vad tyckte kunden FV om resultatet,
    Fd CFV Sven Olof Olson

Sven Scheiderbauer (f.d. chef för Flygmuseet i Linköping) inledde och berättade att Sverige började med radar 1939, det hette då ekoradio. Första operativa radarn var ombord på pansarskeppet Viktoria några år senare. 

Det hela blev en intressant föreställning, även om de flesta deltagarna i panelen oftare pratade mer om personer som betytt mycket för utvecklingen, än om utvecklingen i sig.
 

 


Dom som kan radar i gamla flyplan: fr.v:  Leif Åström, Torsten Eriksson, Lennart Alfredsson,  Ulf Frieberg, Sven Olof Olson, Jörgen Nilsson,  Björn Rosén och Kjell Tibermo.
Längst till höger
Gunnar Lindqvist som var ordförande/moderator.
 


Det var intressant att höra mångas erfarenheter och dom stora svårigheter som fanns. Man skulle även tidigare spara pengar varför bara ett av fyra flygplan utrustades med radar. Men det hände ofta att just det flygplanet var ur drift.

Radar gjorde att natt förvandlades till dag med stora förändringar i taktik och metodik.

Ett gemensamt drag fann jag i nåt som många talare underströk. Det var samma som jag hört på tidigare vittnesseminarier och även från utvecklingen av "våra" produkter: Man jobbade förut tätt ihop som beställare, leverantör och användare. Produkterna tjänade på det. Men nu för tiden är det ofta vattentäta skott mellan beställare, leverantör och användare, allt beskrivs i specifikationer/avtal.

Talarna var lite ojämna, alla hade inte samma klara, medryckande och imponerande talekonst och kunskap som Sven Olof Olsson (chef för Flygvapnet 1982-1988).

(En parentes:
Wiki på webben beskriver även Sven Olof Olsson som:
"
Arbetade i försvarsstaben med framtagningen av det det delvis databaserade svenska stridslednings- och luftbevakningssystemet STRIL 60 och har därför ibland kallats för Stril-Olle.")

En negativ sak var mikrofoner och högtalare, man önskar sig bättre grejor.

Jag som trodde jag kunde lite om radar, men det kom upp ett antal nya termer. Nu var det dags att åka hem och kolla skillnader mellan A-skop, B-skop, C-skop, E-skop och F-skop

Men nog var vittnesseminariet om NIBS en smula vassare!

Björn Sölving
2008-04-18

 

Webb-ansvarigs kommentarer:

- Läs mer om tidig radar
- En källa att ösa ur: Försvarets Telehistoriska samlingar
 
 
Rättelse av ett felaktigt namn i bilden med deltagarna på vittnesseminariet. Rätt namn är Kjell Tibermo längst till höger före ordföranden/moderatorn. Länken till tidig radar är också rättad. 2023-07-31 Mats berglind