Presidiemöte 2/9

En liten rapport med bl.a höstfesten

2008-09-06


Hösten första presidiemöte

Som vanligt höll vi till i gamla Barkarbyfabriken, på restaurant Prince Pallas.

Några av de viktigaste punkterna:

Höstfesten 22 oktober

På förslag av Ceremonimästaren kommer höstens medlemsträff att börja på Tekniska Museet kl 16.30. (Sedvanlig kallelse kommer). Naturligtvis kan du komma tidigare till museet och ströva omkring på egen hand!

 Sen får vi välja på en av två 45-minuters-guidningar:
- Kvinnors uppfinningar
- Informationsteknik (kom.nu.då)

Efter guidningen på Tekniska museet tar vi oss till Kaknästornet, gångavstånd, men bilar kommer att finnas för dom som vill åka.
På Kaknästornet äter vi en middag och ser på den vidunderliga utsikten.
Kanske kommer någon att kort berätta om Kaknästornet? (Hur, när och varför).

Reservera 22 oktober i din almanacka!


Årsmötet 17 februari 2009

Plats: Samma som förra årsmötet, dvs Nordic Forum i Kista.
Föredragshållare och ämnen ämnen ej fastställda.


Vårmötet, (vårkryssningen) 2009

Sker på tisdag-onsdag den 12-13 maj. (OBS text ändrad). Troligen samma rederi som förra gången, som var så bra!


Klubbens arkiv

Ett av klubbens arkiv finns på Galleri Norrö i Åkersberga (hos Einar Estréus). Nu har Einar avvecklat galleriet, och skall sälja gallerihuset.
Det betyder att vårt arkiv som finns där måste flyttas. Men vart?
 

 


En av många hyllor i arkivet. Dessutom finns många lådor med jubileumspublikationer.
 

Har du nåt förslag? Kontakta någon i Presidiet.

(Efter mötet hade Presidenten en diskussion med platsansvarig i f.d. Barkarbyfabriken, kanske kan det komma fram något där?)

/Björn Sölving