Tredje medlemsaktiviteten

Runstenar med Curt, en liten rapport

2008-10-10


Runstenar, 1 oktober var det dags

Vi var 11 som samlades vid Jarlabankes bro i Täby. Regnet öste ner en halv timme innan, men slutade precis när Curt började berätta.Jarlabanke levde omkring 1025 och var först ägare av Täby by. Sen blev han förmodligen hövding med ansvar för ting och ledung. Ledung var, sa Curt, hären som försvarade landsdelen.

Men Curt som är noggrann började sin berättelse med att berätta om Ingvar den vittfarne, som var dotterson till Erik Segersäll. Erik drog i viking 1036 med 30 skepp och 700  man. Stannade i Kiev hos furst Jaroslav. For sen via Georgien till Kaspiska havet. Dog på återresan 1041. Några få båtar tog tog tilbaka till Sveariket.

"Hur vet man det" frågade vi, och svaret kom: Det finns många krönikor från denna tid som beskriver alla resorna. Många samtida krönikörer utanför Sverige har skrivit om vad som hände.

Curt berättade att Jarlabankes bro inte i egentlig mening var en bro utan en väg, Ordet bro hade förut många olika betydelser. Bron, dvs. vägen, gick troligen ända ner till Edsviken. Nu finns några hundra meter av bron bevarad och den är kantad med runstenar och stenar.Jarlabanke finns nämnd på många runstenar kring Vallentuna sjön. En typisk runskrift är: "Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans själ". På andra runstenar står att han äger "hela detta hundrade".

 
Här börjar Jarlabankes bro, och en runsten syns.

Nästa ställe

De flesta av oss fortsatte till Vallentuna Kyrka där ytterligare en runsten med Jarlabanke fanns. Denna runsten var mera ovanlig, det fanns runor på båda sidor.


Vallentuna kyrka. Vi tittar på runstenen.


Dehär va kul tyckte 1/2-dansken (Leif Jonsson)
som åkte till Afrika 5 dar senare

Ändå nästa ställe

Nu var det dags att summera vår intryck. På ett närbeläget kafé pratade vi vidare om runstenar, och vad stormännen gjorde på 1000-talet.


/Björn Sölving