Presidiemöte idag

Många ärenden, bl.a vi byter lokal för årsmötet

2008-11-18


Presidiemöte

Som alla säkert vet så leds Veteranklubben mellan årsmötena av ett Presidium. Det träffas ungefär en gång i månaden för att hantera de löpande ärendena.

Kista Entre

Idag träffades vi på ett nytt spännade ställe, Kista Entré. Ett ställe som vår aktiva Ceremonimästare (Lena Dahlroth) letat upp. Detta ställe kanske skulle passa oss bättre än Nordic Forum, Kista där vi hade årsmötet förra året.

Kista Entré (som ligger precis där tunnelbanan lämnar Kista mot Stockholm) är en ny byggnad som blev färdig 2002. Kista Entré har en stor konferensavdelning.
 

Vi fick rundvandring i lokalerna och alla tyckte det passade oss precis!
Ett av besluten på mötet blev sedan att ha årsmötet den 17 februari på detta ställe.

Presidiemötet

Presidiemötet behandlade ett stort antal frågor. Detta var det elfte presidiemötet sen verksamhetsårets början.

Till mötet var Jan Nilsson inbjuden som lyssnare, just nu valberedningens förslag till ny Ceremonimästare, efter Lena Dahlroth som undanbett sig omval.
 

Ekonomi

Nu är det bara ca en 45 dagar kvar på verksamhetsåret och klubbens ekonomi 2008 och budget för 2009 diskuterades. Tack vare Myntmästare Jan Perssons fasta grepp om penningpåsen kommer Presidiet med stor sannolikhet att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift för 2010.

Nya ansökningar

Med glädje konstaterar Presidiet att en ny ansökan inkommit från Per Lundin Weman. Hans ansökan godkändes omedelbart.

Höstmötet 2008

Erfarenheter från höstmötet, både positiva och negativa, noterades inför kommande möten. Att förlägga höstmötet till två olika ställen, Tekniska Museet och Kaknästornet upplevdes av många som positivt, mer tillfällen att prata med tidigare arbetskamrater.

Årsmötet 2009

Planeringen av årsmötet, lokal, praktiska detaljer, kallelse, föredrag o.s.v. är till stor del klar, och som ovan beskrivits klubbades val av lokal.
Utkast till verksamhetsberättelsen hade skrivits av Vice Presidenten Sven-Åke Jidenius och nu inväntas kommentarer från övriga.

Vårmötet 2009

Vårmötet är i sedvanlig ordning en dygnskryssning. Förhandling med rederi, val av föredragshållare är klara.

Övriga medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteterna kommer att fortsätta nästa år. Säkert är att den uppskattade  filmförevisningen hos Anders Hanser kommer att upprepas. Där finns många intressanta nya filmer att välja bland. Ytterligare medlemsaktiviteter diskuterades.

alfa-nytt

Redaktören Calle Vedin visade ett nästan klart nummer av alfa-nytt som sen skall tryckas för att distribueras tillsammans med kallelsen till årsmötet. Kallelsen skickas ut i  januari.

Slut

Efter ca 3 timmar avslutades mötet och alla hade nu några nya punkter på sin att-göra-lista med hem.


/Björn Sölving

2008-11-18