Några bilder, texter och videofilmer
från årsmötet.

Årsmötet 17/2 på Kista Entré

2009-03-01


En mycket bra lokal som låg rätt nära gamla EIS-huset i Kista. Här fanns det stora utrymmen för mingling och årsmöte. Det var nu ett tag sen det var årsmöte. Vi hade ju inget under 2008, för vi bytte ju verksamhetsår till kalenderår.


Alla medlemmar prickades av av Göte vår Skrivare. Här välkomnar han "1/2-dansken" Leif Jonsson

I vimlet med mousserande dryck träffade vi massor av gamla bekanta.
Det var konstigt, ingen hade blivit äldre, alla såg ut som för 20 - 30 år sen!


Och även en ny glad medlem: Tommy Svensson. Från vänster: Rolf Karsvall, Tommy Svensson, Tommy Carlsson, Christer Freander och Calle Vedin.


Klubbens ekonomi behöver alltid förstärkning. Myntmästare Persson hade skaffat sig en lottsäljargrupp och sålde själv med strykande åtgång.


En sällsynt gäst: Hans G Wahlberg. Han berättade att han anmält sig och betalt till många årsmöten men nästan alltid blivit förhindrad att delta i sista stund. Men nu stämde det!  Här välkomnas han av Aina Ståhle. De två hade mycket gemensamt från företagen Mikrotell och Enator.


En av Myntmästarens lottsäljare i verksamhet. Leif Jonsson säljer just till Karl-Erik Ström (han som gjort Veteranklubbens logga som finns överst till höger på denna sida). Från vänster kan man se Bertil Palmgren (lite skymd), Sune Nordstedt, Karl-Erik Ström och Einar Estréus.


Det mousserade vinet var gott och läskande. Här smakar Maria Sandberg på vinet. Bakom syns Bengt Sundkvist i samspråk med Bertil Johansson. Bredvid Maria står Eivor Carlsson som pratar med Karl-Erik Thulin. Längst till höger ses Lars-Erik Wikenholm.

Årsmötet kan börja, 77 medlemmar hade kommit

Så var det då dags att starta årsmötet. Men för att prova en ny grej och skoja till det en smula, så visades först en liten video hämtad från YouTube från internet. Klicka på pilen och sätt på högtalarna.Efter den inledningen öppnade Presidenten mötet med den försiktiga frågan: Vågar jag hälsa er välkomna?


Till årsmötets ordförande valdes Presidenten och till sekreterare valdes Skrivaren.

Sen vidtog alla vanliga årsmötesaktiviteter. Pris för första anmälan gick inte som vanligt till Olle Hagmansson utan till
Carl Axel Bruno.

Jan Persson berättade om ekonomiläget och konstaterade att vissa sponsorbidrag minskat. Revisionsberättelsen gav Jannes ekonomihantering helt godkänt. Årsmötet godkände Jannes balansräkning och beviljade Presidiet ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Val av Presidiemedlem

Lena Dahlroth har avböjt fortsatt verksamhet som Ceremonimästare.

I stället föreslog valberedningen Jan Nilsson.

Rolf berättade:

"Jannes första kontakt med vår verksamhet var när han som ung KTH-sommarjobbare kom till SRT i Bällsta 1962 där säkert ett antal av oss sprang på honom.

Efter KTH, Handels och även Musikhögskolan kom Janne in i mediesvängen 1968 som TV-producent. Tack och lov inom utbildningsområdet, vilket innebär att vi då inte kan skylla dom kommande såpoperorna på honom.

 
Jan Nilsson

Från 1981, när alla TV-program var producerade, samtidigt som Datasaab gick över till Ericsson, blev det mer teknik som kvalitetschef inom EIS, Nokia och sedan PL för ISO-certifiering inom Ericsson Telecom.

Efter några år runt 2000 på SIS försvarade han sedan Sverige som internationellt kvalitetsansvarig.

Jobbar nu som egen konsult (precis som jag) och ägnar sig åt sin stora hobby att spela piano som han dock till skillnad mot mig, enligt hörsägen, är mycket duktig på. Nu dags för det allra viktigaste och avgörande: Han tycker om att arrangera och delta i stora fester. Således perfekt som ceremonimästare!"

Narurligvis valde årsmötet Jan Nilsson!

Budget 2009 och årsavgift 2010

Budgeten godkändes och årsavgift för 2010 fastställdes till 150 kr.
 

Pris för bäst besvarade månadsfrågor på webben

För fjärde årsmötet i rad utdelades pris till den som samlat flest poäng på månadsfrågorna på Veteranklubbens webb.

Denna gång var det Sune Nordstedt som fick ta emot priset.

Här kan man se månadsfrågorna.

 


Sune Nordstedt

Klubbens verksamhet

Rolf redovisade hur Presidiet ser på klubbens två övergripande syften:
Här följer Rolf egen text:

1. Uppehålla kontakten mellan f.d. arbetskamrater

  Kontakten uppehålls främst genom de tre årliga medlemsmötena, Årsmöte, Vårmöte och Höstmöte.
Årsmötet kommer från och med i år att hållas runt mitten av februari, med lokal beroende på kostnader. Vårmötet kommer även fortsättningsvis att hållas någon gång under första delen av maj och, så länge som medlemmarna uppskattar detta, utgöras av en ”traditionell” kryssning mot Åland. Presidiet anser att en kryssning erbjuder den bästa kombinationen av god mat, underhållning, möjlighet till eget klubbprogram i konferenslokal samt inte minst utmärkta möjligheter för medlemmarna att fritt kunna umgås och då återuppleva ”svunna tider”. Allt detta till ett fördelaktigt pris. För närvarande är tankarna att ha dygnskryssning med övernattning. Höstmötet kommer att riktas in mot något intressant besök kombinerat med, för den som vill, en gemensam måltid. Liknande arrangemang som för höstmötet 2008 på Tekniska museet, då med mat i Kaknästornet.

Utöver nämnda medlemsmöten har vi sedan 2005 haft ett 10-tal mindre utflykter/träffar, alltifrån IT-ceum i Linköping, Teknikresa (3-4 dagar) i Sydsverige, Pytagoras fabriker i Norrtälje till mindre träffar som släktforskning, persisk kultur o mattor, filmafton Solvalla mm. Vid utflykterna har ett 20-tal medlemmar deltagit medan 5-15 deltagit vid träffarna. Avsikten är att utflykter/träffar av detta slag ska kunna erbjudas så länge önskemål om detta finns.

2. Vårda vår gemensamma historia

  Att vårda vår historia gör vi huvudsakligen genom alla dom artiklar som skrivs av oss medlemmar på vår hemsida och i alfa-nytt.

Hittills har ju artiklar med olika inriktning på hemsidan kunnat hittas genom den inbyggda sökfunktionen, men från och med nu så inför Björn efter förslag och synpunkter från bl.a. Erik en ämnesinriktad trädstruktur som gör det möjligt att på ett smidigt sätt kunna leta sig fram till det som är av intresse. Om några dagar kommer Björn att lansera detta på hemsidan, då med alla artiklar skrivna från och med 2004 inlagda i strukturen.
Tidigare artiklar kommer allt eftersom.

(Webbansvarigs kommentar: Strukturen kan ses här.)

En effekt av den upplagda strukturen är att det ganska klart framgår vilka verksamheter, projekt, system etc som är klent beskrivna. Allmänt är det så att det nu mest är skrivet om Alfaskop och mindre om Ledningssystem. Detta hoppas vi nu ska inspirera alla medlemmar att fylla på med ”saknade” artiklar. Vi funderar som bäst på hur ett uppmuntrande pris för ett i någon mening ”bästa bidrag” ska kunna utformas för utdelning på kommande årsmöten.

Själv lanserade jag i samband med 30-årsjubiléet en idé om att kunna ta fram en krönika som då tidsmässigt skulle visa hur våra projekt/system/produkter hängde ihop, dvs vad som utvecklings- och projektmässigt hade lett till vad. Avsikten var då att bl.a. knyta ihop de olika fristående berättelser/artiklar som finns på hemsidan resp. alfa-nytt. Denna tanke har jag ännu inte släppt, men det krävs då frivilliga insatser från många olika håll!


Vårdandet av vår historia innebär också insamling och arkivering av pappers/film-dokument från ”våra företag”. För detta saknar vi idag arkivförråd. Efter sortering m.m. avses en stor del överföras till Företagsminnen (numer: Centrum för Näringslivshistoria) och till det ledningssystemmuseum (Teleseum) som av försvaret är under uppbyggnad i Enköping.

Rolf avslutade med följande uppmaningar till medlemmarna:
- Kom med synpunkter på klubbens verksamhet!
- Kom med idéer/förslag till kommande småträffar!
- Rannsaka din egen kunskapsbank; fatta pennan och skriv av
  dig till hemsidan och alfa-nytt. Gäller all vår verksamhet, inte bara
  ”teknik”!
- Tipsa oss om en billig (källar)arkivlokal!Mötet avslutades

Rolf avtackade Lena Dahlroth för väl genomförda ceremonimästarår. Därefter tackade han närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Liten slutvideo

Från Youtube hämtades följande lilla videosnutt. Hur går detta till?Föredragshållare nr 1: Jorma Mobrin

Jorma berättade om intressanta delar i sitt arbetsliv. Just att ta tag i tekniska innovationer, stödja "nybakade entreprenörer" och föra fram idéerna till säljbara produkter var Jormas idé när han lämnat Ericsson-koncernen.

Att kunna ställa upp som oavlönad VD i företag (fram till dess det gick med vinst) var en av dom viktiga framgångsfaktorerna.

Jorma avtackades med ett avlångt paket efter väl genomfört föredrag.

 
 

Föredragshållare nr 2: Bengt Wattenström

Bengt Wattenström kommer från Ericsson och han berättade om Global Services, som är ett spännande affärsområde.

Han berättade om nya fantastiska områden i utvecklingsländerna där det behövs mobilkommunikation.

Datahastigheterna i mobilnäten kommer att drastiskt höjas de närmaste 10 åren. Snart kommer det vara möjligt att hämta filmer via mobiltelefon och spela upp på storbilds-tv.

Energiförbrukningen vid mobilkommunikation kommer att drastiskt minska. Det är Ericssons viktiga bidrag till en bättre miljö.

Även Bengt avtackades med ett avlångt paket.

 

Buffé

Så var det då äntligen dags för den rikhaltiga buffén. Kul var att kocken var med och berättade vad de olika läckerheterna innehöll.


Från vänster: John Wijk, Larsl-Erik Wikenholm, Arwi Wäin, Bo Linell, Sune Ekfeldt, kocken och Åke Mellbrink.


Vid ett av borden satt SM Eriksson och berättade. Till dom omkringsittandes häpnad läste han upp Dunkan och Schinkan helt ur minnet. (Från teknis för en massa år sen!). Den långa dikten finns återgiven i alfa-nytt på detta ställe.

Lotteriet

  Janne P hade ordnat det fina lotteriet. Många vinster. den förnämsta vinsten var en MP3-spelare.

Det var många vinster bl.a. annat en Harry Boy och ett antal trisslotter. Kanske finns det nu någon miljonär bland veteranerna?

Ett elegant vinställ (design Egge) vanns av Helge Leiner.

Men varför vann inte jag på lotteriet??

 

 

Sen slutade årsmötet

Det var ett bra årsmöte med fina inslag! Lokalerna var bra och låg centralt.


Hej o tack säger Stig Bergström,
visst ses vi på nästa möte?

/Björn Sölving

PS: Vill du läsa protokollet från årsmötet? Det finns här. Men du måste ha användar-id och lösenord (som finns på första sidan på pappersmatrikeln).