Från DN 2009-09-08:

Runa över SM Eriksson
skriven av Gunnar Wedell och Rolf Karsvall.


2009-09-19

 


 (Har även införts i Svenska Dagbladet)

Se mer information om SM Eriksson här.