Stansaabs radarextraktor på
engelskt museum

Museum: Hack Green Secret Nuclear Bunker
2009-11-10

Med kommentarer från "Mr Extraktor" Anders Lindholm.  2009-11-13. Klicka här


Med tillägg av Anders Lindholm: Vad Hack Green svarade! 2009-11-17. Klicka här


Hack Green secret Nuclear Bunker

Efter andra världskriget konstaterade man i England att befintligt radarsystem inte längre svarade mot behoven. Snabba jetplan och hotet från kärnvapen krävde ett bättre och mera skyddat system. Då byggde man en atombombsäker bunker i Hack Green och utrustade den med senaste utrustning.

1958 ändrades inriktningen på Hack Green som då blev en del av The United Kingdom Air Traffic Control.

Systemet, som då även fanns på fler platser i UK, hanterade civil och militär lufttrafik.

Hack Green stängdes 1966 och arbetsuppgifterna övertogs av  RAF Lindholme i södra Yorkshire. Lokalerna blev sen museum.

På museets webbsida

För ett antal år sen hittade jag bilder från Hack Green där fanns även bild på en extraktor från Stansaab!

Här är bilden jag hittade: (den finns inte längre kvar på museets hemsida)

 

För att få veta mer om extraktorn i bunkern så kontaktade jag 2001 Anders Lindholm, teknikansvarig/konstruktör för Stansaabs extraktorer.
 
  Han svarade då: (2001):

 "Visst är det en CX-1100 på bilden, dvs en dubblerad extraktor, som står där. Det ser dock lite underligt ut för det borde vara ett tredje skåp med testutrustning mellan de två extraktorerna."

Vilka enheter på bilden är från Stansaab?

Webbansvarig gissar att alla sex stativen (utom det mittersta) är från Stansaab.

Någon annan  kanske kan svara bättre?
Rätt snabbt kom ett svar från Anders Lidholm.

Vad gör en extraktor?

En extraktor "sållar ut" radarekon från flera radarvarv, och väljer ut den mest troliga positionen för ett flygplan. Extraktorn innehåller funktioner för att minimera inverkan av störningar, tex. mark, moln eller aktiv störning. En extraktor hanterar flera radarmål samtidigt.

Museets webbsida

Efter 2001 har museets webbsida uppdaterats och nu kan man se flera bilder från museet.

Men någon extraktorinformation kan man inte hitta!

/Björn Sölving
2009-11-10

PS: En kul grej. Vi (några veteraner) var i närheten av Hack Green i samband med en båtresa som finns beskriven här. Vi såg vägvisaren till museet på väg från Manchester till Wrenbury (i Wales).DS


Det kom ett svar från Anders Lindholm 2009-11-13

Hej!

Nu har jag botaniserat i gamla bilder för att se vad som finns från Burrington (som stationen hette). Och se ! i en ficka för kasserade negativ hittade jag en bild med extraktorer och Bertil Ohlsson!
[Se nedan. Webbreds anm.]
Jag har jämfört bilden med den från Hack Green och kommit fram till följande från vänster:
1 = okänt stativ, liknar Stansaab
2 och 3 = två extraktorstativ med relativt riktig bestyckning
4= ej Stansaab
5= kan vara det teststativ som hörde till extraktorerna
6= kan vara ett stativ med en simulator som jag har för mig att de också köpte
7=?????

Jag skulle tro att man har flyttat stativen till Hack Green och sedan bestycket dem med de virkort och kraftenheter som fanns tillgängliga utan större tanke på funktionen.

Originalsystemet bestod av två extraktorer och en testutrustning. Båda extraktorerna var kopplade till samma radar och övervakades av testutrustningen. Utsignalen (som sändes vidare smalbandigt) valdes med hjälp av resultatet från de tester som utfördes kontinuerligt. Simulerade ekoträffbilder matades in parallellt med ordinarie radarsignal på olika platser inom täckningsområdet och resultatet utväderades.

Det fanns en mängd beskrivningar över detta system, kan det vara kvar något i arkivet?
Hälsningar
/ Anders L
 

 


En bild med extraktorer och Bertil Ohlsson!


Tillägg av Anders Lindholm: Vad Hack Green svarade!

Anders skickade en fråga till museet vid Hack Green:
 
  Sent: Friday, November 13, 2009 4:45 PM
Subject: Radar extractors
Dear Sirs!

During the 1970-s the Swedish data company STANSAAB delivered a number of radar extractor systems to CAA via the UK-company Cossor.
I was then chef designer of these systems and performed some of the delivery tests at a site in Devon called Burrington.

I do not know how many years the systems remained in operation but recently a friend of me visited Hack Green and came across some pictures that shows equipment that seems to be of the extractors from Datasaab.

I have been examining the pictures but can not recognize the original outlook of the equipment.
My question is, do the equipment shown on the website from Hack Green, com from Stansaab Sweden?

I will attach a photo from Burrington showing the Extractor system. The people are Gordon Chase, Cossor and ?????, CAA.

Yours sincerely
Anders Lindholm

 
 

Det kom ett svar till Anders
 
  Sent: Tuesday, November 17, 2009 5:28 PM
Subject: Re: Radar extractors

Hi,
The STANSAAB radar equipment at Hack Green was from the NATS radar installation at St Annes near Blackpool in Lancashire.
Happy to help.
Kind Regards
Rod Siebert
Curator
Hack Green