Gralfaskop

På engelska Gralphascope

2009-10-27


Gralfaskop

En specialvariant av Alfaskop. Funktionen medger att man kan rita kurvor på den tidigare alfanumeriska terminalen.

Genom att skicka koder från värddatorn/stordatorn så kunde man få fram kurvor på skärmen.

Blev det någon säljbar produkt? Nästa år (2010) kommer Dag Andersson, som var idégivaren till Gralfaskop, att berätta mer om denna produkter och andra.

 
Brochyrbladet är hämtat ur en tjock "reklambok":
Stansaab - historia - nuläge - framtid. Daterad 1977-07-01.

I ett följebrev från Erik Goliath anges:

"Bifogade sammanställning är främst avsedd som information och referens i samband med diskussioner rörande ett samgående Datasaab-Stansaab. Upplagan är mycket begränsad och skall huvudsakligen användas externt."
 

/Björn Sölving
2009-10-27