SRT smalbandsradaröverföring

Bild: Erik Åhman, Text Jan Hjertén

2009-11-07


Det började med en bild

Erik Åhman hade hittat en bild i sina gömmor.
 

Klicka här för att se bilden i dubbel storlek.

Bilden skickades....

Erik skickade bilden till ett antal veteraner och Jan Hjertén (som visste besked, ty han var med) svarade.

Jan skrev ett svar

Hej alla

Bilden togs fram till invigningen av Barkarbyfabriken i juni 1964, då vi visade vår förmåga
genom att visa radarbilder i realtid i Barkarby över flygtrafiken kring Bulltoftas radar.
Bilden är flera meter stor.

Demonstrationsutrustningen kom sedan att stå i ett rum ungefär tvärsöver korridoren från
"Lilla Rökeriet", och där fanns också bilden på väggen under kanske 1964. Allt som behövdes
för demonstration fanns i rummet, vilket gjorde att det var mycket enkelt att fixa till en
demonstration, så det blev ganska många demonstrationer. Bilderna från Bulltofta hade
spelats in på en vanlig bandspelare, och fanns alltså lätt tillgängliga.

Men trots allt var det en "lab"-utrustning som krävde del handpåläggning för att få igång.
Ibland kunde t ex någon del fattas eftersom någon annan fått ett plötsligt behov av någon
av delarna i rummet.

Eftersom jag var väl förtrogen med utrustningen blev jag ofta kallad till "smalbandsrummet" då någon ad hoc demo inte ville sig riktigt. Detta föranledde en av våra sektionschefer att förmoda att jag ville visa mig märkvärdig genom att vara nödvändig för demonstrationerna genom att ställa till någonting efter en demo så att det blev svårare att få igång det hela igen. Han påpekade detta i inte helt milda ordalag för mig, och eftersom jag kunde svara med rättfärdighetens hela patos i ryggen, och i min tur kanske lät formuleringarna bli onödigt skarpa kom detta att försämra min relation till denne sektionschef under lång tid.

/ Jan
smalbandsoperatör
 

Webbansvarigs kommentar:
Jan Hjertén har skrivit i alfa-nytt (2002 nr 1) om smalbandsöverföring. Här återges hans manuskript i ett mera lättläst format än på den skannade alfa-nytt-sidan.

Smalbandig radarbildsöverföring.
Avancerat – på 60-talet.


För en liten nisch av den verksamhet vi var engagerade i var det på 60-talet aktuellt med smalband kontra bredband, precis som det idag är aktuellt för internetkommunikation. Men den gången handlade det om att kunna använda smalband –dvs en enkel telefonlinje – istället för t.ex en dyrbar mikrovågslänk.

Problemet var behovet av att distribuera radarbilder, vilket egentligen kräver en bredbandsförbindelse, men som SRT då det begav sig förbluffade användarna med att klara av via en telefonlinje. Civil och militär flygtrafikledning var användare av radardata och SRT kom att göra ganska stora ansträngningar för att övertyga om det lämpliga i att använda smalbandig överföring.

Några större enskilda projekt med detta blev det inte, utan med tiden kom smalbandig radarbildsöverföring att bli en naturlig del av all den datakommunikation som görs mellan ledningscentraler.

Smalbandsverksamheten var egentligen en spin-off av att vi hade utvecklat videokorrelator, digitala svepgeneratorer och datalänkar. Vid sidan av denna mera spektakulära verksamhet kom i alla fall smalbandet att sysselsätta några av oss en hel del. Så här gick det till.

Bakgrund

Radarbilder presenteras normalt på en radarindikator på ungefär samma sätt som en TV-bild. En elektronstråle bringas att svepa över indikatorskärmen, och en videosignal lyser upp bilden på lämpliga punkter. Denna videosignal kräver beroende på radartyp någon eller några MHz bandbredd. Informationsinnehållet i bilden är emellertid inte så stort, det är i typfallet bara läget på ett relativt litet antal mål i form av t ex flygplan. Genom att ur radarsignalen extrahera målen och deras lägen kan dessa istället överföras smalbandigt via digital datalänk . Det är därför som denna ”extraktor” är nyckelkomponenten, och SRT utvecklade i början av 60-talet en kraftfull sådan på Kjell Mellbergs sektion.
Lägeskoordinaterna levererades av en digital svepgenerator som utvecklats för SRT:s likaledes revolutionerande digitala radarindikatorer.

Första försöken. F2 - Bällsta

För min egen del började smalbandsäventyret på vårkanten 1963. Eventuell tidigare verksamhet med detta har jag ingen kunskap om. Som så ofta är det tillfälligheter som avgör mycket, och den här gången var det någon som skulle göra en repmånad eller så, varför jag tillfälligtvis skulle hjälpa till lite. Tillfället kom att utsträckas över många år och det blev min huvudsakliga verksamhet långa tider.

På F2 i Hägernäs fanns utrustning som kunde lånas för experimenten. Det är symptomatiskt att allt som behövdes egentligen redan fanns; vi gjorde enbart lite ändringar och tillägg i befintlig utrustning. En radarsignal från en av flygvapnets radarstationer fanns bredbandigt inlänkad till F2, och smalbandsexperimentet bestod i att överföra denna bild till Bällstahuset via telefonlinje.

Min egen insats var till att börja med att anpassa en mottagare för sammanlagringsfunktionen till att ta emot och till indikatorn leverera målkoordinater. Erik Åhman höll i mottageriet, och hade väl också löst själva ändringsproblemet. Vi fick lägga till ett kort i mottagaren för logiken, men det fanns inte plats i lådan för utgångsförstärkare till indikatorn. Det löstes med några lösa kort som tejpades fast på lab-bordet. När vi demonstrerade för gäster kunde några ritningar komma till användning som övertäckning.

På SRT fanns också, lägligt nog, utveckling av modem (på den tiden uttalat som mo’dem och inte som är fallet numera mode:m). Vi fick låna vad jag vill minnas kallades T1F2, som kunde överföra 2400 bit/s om ledningen var bra. Detta räckte för vår tillämpning. T1F2 arbetade med sk frekvensskift, ettor överfördes med en frekvens och nollor med en annan. Ett slitstarkt koncept som används bl a av GSM-systemet för radioöverföringen mellan basstationen och mobilen.

Med denna ihoplånade och tillfixade utrustning gjordes alltså de första smalbandsexperimenten. Det var ganska många som var inblandade till att börja med. Bo Hallqvist och Anders Lindholm på extraktorsidan (vi kallade den korrelator), Hans Thulinsson och Bo Alleryd rotation och svep. Carl-Erik Ohlsson och Roger Gustafsson skötte om indikatorerna, och Erik Åhman datalänken.

En extra bonus med den smalbandiga kanalen var att vi enkelt kunde ”spela in” radarbilden på en vanlig bandspelare. När våra experiment var klara hade vi alltså ett antal bandinspelningar med radarbilder. Det var mycket lätt att visa dessa bilder, samtidigt som det var unikt att kunna visa levande radarbilder med så enkel utrustning. Det som behövdes var bara en bandspelare, modemet och datamottagaren och bilderna kunde visas på en radarindikator.
Detta utnyttjades flitigt under hösten 1963, och eftersom jag hållit på med mottagaren och bandspeleriet, kom jag att medverka i många demonstrationer,

Invigning av Barkarbyfabriken 1964

Till invigningen av Barkarbyfabriken togs det fram en mycket påkostad demonstration av en ATC-central. En liten central med tre operatörsplatser byggdes upp i fabriken med riktig utrustning, och som lite grädde på detta mos skulle radarindikatorerna förses med levande smalbandiga radarbilder från Bulltofta i Malmö. Man skulle alltså i realtid i Barkarby i vår demonstrationscentral se flygtrafiken över Skåne, Danmark mm.

En sensation i ATC-världen! Vi skulle nu använda materiel från den pågående RGC-produktionen, samt nykonstruera en datalänk och styrutrustning för denna. På mycket kort tid (mars till mitten av maj) togs allt fram, plockades ihop och testades i Barkarby. Sen iväg till Malmö. Bo Alleryd, Roger Gustafsson, Anders Lindholm och jag själv.

Ett av problemen på Bulltofta var att vi tog rotationen mekaniskt direkt från den stora radarantennens vridbord. En kodskiva monterades helt enkelt under vridbordet och kodskivans axel trycktes mot en axelände på antennen. Vår utrustning var emellertid ganska kräsen på en jämn och fin rotation, och vi fick inte det hela att fungera till att börja med. Vi märkte dock att det räckte att med handen hålla på kodskivans axel, för att rörelsen skulle bli tillräckligt lugn. För att undvika att en av oss hela tiden måste stå där och hålla i med handen, konstruerade vi en dämpare av en skumplastbit, ett snöre och en stor skiftnyckel som vi fick låna. Sedan hängde denna stora skiftnyckel under vridbordet och dinglade trankilt, för att vi skulle få iväg våra smalbandiga radarekon.

Vi hade inte tagit med en egen indikator till Bulltofta, så för att kunna testa utrustningen vi byggt ihop innan vi fått tillgång till telefonledningen till Barkarby, spelades en testbild in via den utgående telefonsignalen. Ett band skickades med flyg – vi var ju på Bulltofta redan – till Bromma för att testas i Barkarby. Om jag kommer ihåg rätt, hade vi dock fått igång hela länken innan bandet kom till Barkarby.

Demonstrationerna av ATC-centralen imponerade stort på såväl militära som civila användare, och till och med ITT-ledningen lär ha gett SRT stöd för fortsatt satsning inom området. En av de direkta följderna av detta var att vi skulle delta i en liten utställning av ATC-utrustning i samband med en konferens i Bournemouth hösten 1964. Men innan dess skulle vi bli rörliga med vår smalbandsutrustning.

Ambulerande tillvaro

För att göra det möjligt att enkelt testa smalbandsutrustningen tillsammans med olika radarstationer på olika platser, bestämdes det att vi skulle bygga in sändarutrustningen i ett fordon. Vi fick genom KATF försorg låna en gammal GMC med ”hus” på, vilken tidigare inrymt en radiostation. (Hette det kanske KAF redan 1964?)

Afrika-Pelle fick ett skissartat lab-underlag, och på kort tid hade vi korrelator, en radarindikator samt sändarsidan på smalbandslänken monterad i ”bussen”, som under tiden stått parkerad längst ned på fabriksområdet mot Bällstaån.

Första anhalten var radarstationen i Bällsta. Därifrån skickade vi smalbandig radarinformation till Arlanda bl.a, och på Arlanda kunde man då direkt jämföra den bredbandslänkade råradarbilden med vår smalbandsbild. Detta måste ha varit innan vi själva fick en bredbandslänk till Barkarbyfabriken från Bällstaradarn.

Försvaret forskar vid sin anstalt

FOA lånade vår utrustning vintern 1964-65, och den användes då huvudsakligen vid FOA:s anläggningar på södra delen av Bromma flygfält. Riktigt vad FOA gjorde i sammanhanget har jag inte koll på.

Bournemouth 1964

Till Bournemouth skickade vi ett litet RGC-bord med en indikator, en symbolgenerator som presenterade data på en Tabell-indikator samt utrustning för presentation av bandinspelad smalbandsradar. Torsten Hylén, Roger Gustafsson och jag fick därmed göra vår första tjänsteresa till utlandet.

Vi behövde trefas till våra grejor men i Town Hall i Bournemouth kunde vi bara få enfas ur väggen. Detta problem hade förutsetts, och våra kollegor från STC i London, som höll i ITT-satsningen, hade ordnat en statisk enfas-trefas konverterare. Vi var skeptiska till denna för oss okända pryl, men det värsta var att våra nätaggregat inte heller var speciellt entusiastiska, utan helt enkelt vägrade att gå igång.

Någon kom med den geniala idén att koppla en trefas asynkronmoter till den dåliga trefasen, för att på så sätt ”blanda om” faserna till en högre kvalitet. Detta fungerade utmärkt, och vi hade sedan en tomgående motor i en låda, så att den inte skulle störa med för mycket ljud. Den teoretiska bakgrunden till blandningsfunktionen blev inte helt utredd. Sven Skåraeus, som kom till konferensen, undrade vad det var som surrade i lådan, men verkade inte överraskad av förklaringen. (Torsten och Roger: kommer ni ihåg var vi fick motorn från?).

Marinen vill också vara med.

Marinförvaltningen ville göra experiment med smalbandig överföring från sina kustspaningsstationer. Vår smalbandsbuss kördes tidigt 1965 ner till mainens radarskola på Käringberget utanför Göteborg. Byrådirektör Elfhag ledde en serie mätningar vid överföring till Stockholm, mätningar som också resulterade i åtminstone en lärd rapport. Jag var med i Göteborg för att pyssla om utrustningen, och eftersom jag några år tidigare gjort lumpen som radartekniker just på Käringberget var ju detta ett kärt återseende.

För att göra någon slags statistisk analys ville Bd Elfhag vid ett tillfälle att endast e t t mål skulle finnas på radarbilden. Genom att manipulera korrelatorns parametrar kunde detta faktiskt genomföras, och man kunde undersöka överföringen av detta ensamma mål under olika betingelser.

Många offerter

Parallellt med alla dessa demonstrationer gjordes en del offerter och skrevs naturligtvis en del beskrivningar. Smalbandssystemet fick t o m ett eget namn: NATRAP, som stod för NArrow band TRAnsmission of radar Pictures.

DORIS

Vad jag kan komma ihåg såldes bara ett specifikt smalbandsprojekt. Det var vårt grannland i söder som ville länka hem radarbilder från en östlig utpost man hade på en ö. Projektet kom att kallas DORIS och levererades till Danska flygvapnet under 1968. Vi hade då börjat använda integrerade kretsar på små kort, och Leif Mårtensson och Stefan Hellmark utvecklade en kassettvariant av smalbandslänken. Jorg Seseman och Anders Lindholm var inblandade på extraktorsidan.. Otto Sterner som normalt höll till på produktionssidan gjorde ett inhopp på utvecklingsavdelningen och hjälpte till med stativkablage o dyl.

Paris Air Show

I samband med vår satsning på ATC-sidan deltog vi i en del utställningar. Åtminstone åren 1965 och 1967 användes inspelade smalbandsbilder vid dessa utställningar. 1965 visades egentligen Dagsljusutrustningen, framtagen av Sune Ekfeldt, och inputen till den var inspelade smalbandsbilder. 1967 hade vi utvecklat en ny typ av kartgenerator som visades i Paris, och till dessa kartor hade vi också smalbandsbilder. (Kartgenereringsproblemet var lite knepigt innan vi fick tillgång till obegränsat med billigt minne och gott om processorkraft.).

Demonstrationsanläggningens vidare öden. Oslo, Zürich, Rom

Efter äventyren med armébussen använde vi smalbandslänken från Barkarby. Vi hade fått en bredbandslänk från Bällstaradarn, och kunde använda dessa bilder för våra smalbandsövningar. Hösten 1968 gjordes ett utfall mot Norge, och på Fornebu kunde vi visa realtidsbilder från Bällstaradarn.

Jag hade vid den här tiden gått över till systemavdelningen hos Ingvar Andersson, och mina sista insatser i smalbandssammanhanget var under 1969, då Ingvar Andersson och Leif Mårtensson tog smalbandsmottageriet för demonstrationer i Zürich och Rom. Under ett par dagar övervakade jag därvid sändarsidan i källaren i Barkarby.

Hur gick det sedan?

Med gott om minnesutrymme och processorkraft som teknikutvecklingen har gett, tillsammans med standardiserad datakommunikation är smalbandiga radarbilder inte längre något ”eget” problem. Att extrahera mål ur en radarsignal kräver en hel del, men när man väl gjort det är målkoordinaterna endast en del av all den digitala information som skickas hit och dit i systemen. Smalbandig radarbildsöverföring används numera rutinmässigt i militära tillämpningar och inom ATC.

/Jan Hjerten
2002