Apropå besöket på Briggen
:

2009-11-19

Fördömligt informativ och lättläst bok om segling med briggar

Den för mig största behållningen av besöket ombord på briggen "Tre Kronor", var att jag då kunde se och få köpt en nyutkommen intressant bok av Göran Romare "Handbok segling briggen Tre Kronor" .


   Erik Åhman

En brigg är ett tvåmastat segelfartyg, med rår på båda masterna. Ett tremastat segelfartyg med rår på alla masterna är en fullriggare.

I boken beskrivs bl.a. hur en brigg med en skicklig skeppare kan konststycket att vända varvet runt på nästan bara sin egen fartygslängd. Jag finner boken föredömlig, med lättläst text och många informativa bilder. De flesta uttryck som kan behöva en förklaring är förklarade på platts i boken.

Se vidare http://www.briggentrekronor.se/content/view/338/1/.

Man behöver därför inte vara uppkopplad till t.ex. Google, för att läsa denna lättlästa bok, på det vis som man numera allt för ofta tyvärr tycks behöva.

Det önskvärda är nu att författaren Göran Romare fortsätter med att skriva en liknande lättläst, informativ, utbildningshandbok för mer vanliga gaffelriggade segelskutor.

Med saltstänkt hälsning från Erik 13
 
 
Briggen Tre Kronor under vändning på strömmen  
Här syns bl.a. de mindre råseglen under rårna, på de båda masterna.
Foto: Erik 13
 

Webbansvarigs kommentar:
- Se även
Besök på Briggen Tre Kronor 15/11