SRT-Jubileum!

Idag är det nästan exakt 71 år sedan Standard Radio bildades!

2009-12-18


Jubileumsskrift 1964

Standard Radio och Telefon AB utgav 1964 en skrift till 25-års-jubileet. Skriften beskrev historien före, under och efter bildandet och ger även en genomgång av de produkter som tillverkades.

I denna webbartikel ges dels ett sammandrag av skriften, dels hela skriften.

Sammandrag

SRF (Standard Radiofabrik) bildades 1938. Orsaken var att ITT (styrt av Sostenes Behn) ville ta över de flesta stora telekommunikationsföretag i världen. Sverige hade ju LM Ericsson, där ITT hade en stor aktiepost.
ITT hade ingen framgång att ta över LM Ericsson, därför startades Standard Radiofabrik!

Pistol mot LM Ericssons hjärta

Man startade Standard Radiofabrik för att huvudsakligen hålla på med radio, medan telefonitillverkningen hölls i bakgrunden "som en pistol mot LM Ericssons hjärta" för den händelse detta bolag skulle bli besvärligt på den internationella marknaden..

Standard Radio startade på Johannesfredsvägen i Ulvsunda där man hyrde de översta våningarna.

Tillverkning

Man startade med att tillverka utrustning som ITT konstruerat, men andra världskriget kom och gjorde Sverige isolerat. Sverige behövde radiomateriel och Standard Radio kunde då både konstruera och tillverka.

Telegrafverket anmodade Standard Radio att starta rörtillverkning och med hjälp av experter från Standard Telephone and Cables (ITT, England) lyckades man. Det var ju krig i Europa och svårt att få fram sändarrör och mottagarrör. Man tillverkade stora kvantiteter. Även katodstrålerrör för radarpresentation tillverkades och det kan man ju se som embryot till senare tiders radardatasystem.

Även kompletta system för radiomottagning och sändning tillverkades.

Lönsamhet på 50-talet

Företaget gick nu bra och kunde ge utdelning till aktieägarna. Telefonitillverkningen blomstrade och Telestyrelsen ökade sina beställningar. Även Bofors var stora kund med kanonförstärkaren "TOR".

Militära beställningar gjorde att verksamheten ökades, Telefonitillverkningen flyttades 1953 till Södertälje och 1959 ändrades företaget namn till Standard Radio och Telefon AB.

Få massprodukter

De flesta leveranser från Standard Radio skedde i begränsade volymer, men det finns några få undantag: Trådradiofilter  och hörtelefonkapslar för f telestyrelsen. Hörtelefonkapsel (för inmontering i Televerket telefonlurar) tillverkades i ett par miljoner exemplar.

Datatekniken tågar in

Katodstrålerör för radarpresentation var ju en tidig produkt och det gav upphov till utrustning och system där även datateknik togs i anspråk.
"Matematikmaskinen" blev  ett naturligt hjälpmedel och SRT fick beställning på ett antal ledningscentraler till STRIL 60.

Nya lokaler

Verksamheten utökades. Nya lokaler började planeras 1960 och inflyttning till nytt fabrikshus i Barkarby avslutades hösten 1964. 

Avslutningsord.

Festskriften avslutas med en högstämd mening:

"Därmed ansluter sig SRT till den svenska industrins traditionella benägenhet att till den tekniska och industriella utvecklingen i världen lämna väsentligt större bidrag än vad landets storlek skulle låta förvänta"


Läsa skriften? Klicka på försättsbladet!

 

Skriften innehåller 22 sidor text och många fotografier på fabriksmiljöer och produkter. Och naturligtvis bilder på många som var med och bildade/ledde företaget.

/Björn Sölving
2009-12-18