Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida:13     Index   Nästa sida


ST 300, sin tids modernaste fartygs-   Flygradiostationen AS I00,

sändare (1943)                     ett ambtiöst projekt (1945)

Den militära radiosändaren CT 100 var helt uppbyggd av svensktillverkade komponenter (1943)

13

Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-07
WEBB-ansvarig