Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida:17     Index   Nästa sida


Riktningssändare för instrumentlandning, mycket avancerad för sin tid   Fartygssändaren ST 450 har hållit sig

(1943)   modern från 1951 frans till våra dagar

.t

Slutprovning av automatavstämd kortvågssändare för flygplatser (1947)

17

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-07
WEBB-ansvarig