Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida:19     Index   Nästa sida


Trådradiofilter, tillverkade för Telestyrelsens räkning, blev en av de få artiklar som har framställts i stora serier hos SRT (1947)

Telefonstation, modell Standard 41 (1952)

Ett annat markant undantag är hörtelefonkapseln, som har kommit ut i ett par miljoner exemplar (1953)

19

Picture
Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-07
WEBB-ansvarig