Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida: 1 Index   Nästa sida


25 år är ingen ålder, allra minst för ett företag. Att vid så unga år låta sammanställa historiska notiser kan kanske tydas som brist på sinne för proportioner. Hade det varit bättre att vänta till 50-årsdagen? Vi tror inte det. Vårt arkiv är ganska magert på anteckningar, och en del av grundmaterialet finns därför endast i minnet hos oss som "var med från början". Var vi än finns, när det stundar till 50-årsjubileum, så inte lär vårt minne ha blivit bättre då.

En och annan händelse kan väl därför genom detta tidiga historieskrivande räddas undan glömskan. För att kompensera den brist på perspektiv, som den blygsamma tidrymden påtvingar oss alla direkt inblandade, har vi för uppdraget anlitat en utomstående författare, civilingenjör Sven A Hansson. Vi hoppas att dessa anteckningar skall vara av intresse inte bara för dem som varit med länge nog för att känna igen sig bland händelser och produkter, utan också för den stora skara, som under de sista åren utökat våra led, och som säkert i de flesta fall vet mycket litet om sin arbetsgivares ungdomsår.

F HAMMAR


Denna sida senast ändrad 2009-12-06
WEBB-ansvarig