Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida:20     Index   Nästa sida


Den militära radiostationen RA 200, tillverkad i stort antal för försvarets räkning (1957)

DATATEKNIKEN TÅGAR IN

20

Det har tidigare nämnts att SRT:s nödtvungna tillverkning av radarrör under kriget öppnade vägen till företagets nuvarande verksamhet inom datatekniken. Flygets allt större snabbhet gjorde det nödvändigt att omvandla radarsignalen till en form som kunde läggas till grund för beslut, vilka mer eller mindre automatiskt skulle utlösa en handling, vare sig denna som i militärflyget syftar till att träffa ett flygplan, eller som i civilflyget att undvika det.

Matematikmaskinen blev det naturliga hjälpmedlet och därmed kom SRT att bli en matematikmaskinfirma med behandling av radardata som specialitet. Sitt främsta erkännande på detta område fick SRT genom Flygvapnets beställning av ett antal jaktstridsledningscentraler för det svenska stridsledningssystemet STRIL 60, som följdes av liknande utrustningar för de civila flygplatsernas trafikledning.

Dataelektroniken kom därmed att bli SRT:s viktigaste verksamhetsgren, och dess utveckling gjorde det nödvändigt för bolaget att för första gången bygga eget. Är 1960 började man planera de nya lokalerna, vilka till en början skulle hysa endast elektroniktillverkningen, men ge utbyggnadsmöjligheter för att till slut kunna rymma hela verksamheten under ett tak. Man fastnade för en 70 000 m2 tomt i Barkarby, i anslutning till den planerade

Tontelegrafstativ T24 Cl - en avance-   bebyggelsen av Järvafältet och med goda kommunikationsmöjligheter enligt

rad och kompakt konstruktion (1956)   Järfälla kommuns långtidsplanering.

Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-07
WEBB-ansvarig