Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida:21     Index   Nästa sida


Den första etappen, ett femvånings kontorshus med fabrik i ett plan och två flyglar i tre plan, började byggas hösten 1962, inflyttningen började ett år senare och beräknas vara avslutad hösten 1964. Kännetecknande för fabrikens planering är att monteringsytorna är placerade centralt och omges av provrum för att tillgodose principen: provning mellan alla tillverkningstempon. Provningsytan uppgår därmed till hälften av monteringsytan, mot en tiondel för tio år sedan.

Under de senaste åren har telefonväxlarnas utveckling tagit ett nytt steg framåt genom anpassning av de växeltyper som tillverkas för Televerkets räkning till exportmarknadernas behov. Delvis har man därvid använt samma typ av väljare och reläer som i de svenska leveranserna, delvis i senare konstruktioner utnyttjat av övriga ITT-företag utvecklade komponenter av Pentaconta-typ. Därmed har man kunnat få möjlighet att utsträcka exporten till länder där denna speciella ITT-teknik har slagit igenom. Samma strävan att utnyttja för den inhemska marknaden tillverkade komponenter har även lett till konstruktionen av en serie avancerade snabbtelefonsystem för intern trafik inom företagen. Detta system har fått stor spridning på svenska marknaden (som relativt sett är den största i Europa för materiel av denna typ), och dessutom har det genom övriga ITT-bolag kunnat spridas på världsmarknaden.

I slutet av 1950-talet hade SRT börjat sälja mera konsumentbetonade produkter, vilka tillverkas av olika företag inom ITT-gruppen, nämligen rundradio- och TV-apparater samt kyl- och frysskåp. I samband härmed öppnades 1957 försäljningsfilialer i Göteborg och Malmö. Tillkomsten av dessa nya verksamhetsgrenar i förening med SRT:s kraftiga expansion ledde 1959 till en omorganisation av bolaget på produktlinjer. Självständiga avdelningar inrättades för telefoni, transmissionsteknik, kommunikationsradio och elektroniksystem, samt konsumentprodukter och komponenter. Härigenom fick SRT de organisatoriska förutsättningarna för en rationell utveckling även av de verksamhetsgrenar vilka alltsedan begynnelsen har varit väsentliga för företagets framgång.

Kortvågsmottagaren SR 21 för fartyg var en originell konstruktion, som innehöll en enda typ elektronrör (1947)

Efterföljaren SR 25 kom trots högklassig konstruktion ut i alltför små serier (1956)

21

Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-07
WEBB-ansvarig