Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida: 22     Index   Nästa sida


Monr(ring av 'ektronrör (1947)

22   Monteringshallen i Solna-fabriken (1958)

YP/-rör

radarindi)-a,n l

-1953)

Picture
Picture
Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-07
WEBB-ansvarig