Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida: 23     Index   Första sidan


Slutprov på bärbar kortv,ägsstation (1959)

I den sjudande expansion som i dag pågår inom ITT-koncernen kan SRT alltfort hävda sin karaktär - från början betingad av de yttre förhållandena men nu målmedvetet driven - av självständigt arbetande företag på det tekniska området, på många väsentliga områden idegivare till ITTkoncernens övriga bolag. Därmed ansluter sig SRT till den svenska industrins traditionella benägenhet att till den tekniska och industriella utvecklingen i världen lämna väsentligt större bidrag än vad landets storlek skulle låta förvänta.

Telefonväxeln RX 20 byggdes frä, st för

export (1957)   23

Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-07
WEBB-ansvarig