Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida: 6 Index   Nästa sida


Den första styrelsen - Adolf Hamilton, Bertil af KlercI rc (ordf. sedan 1957) (ordf . 1938-1957)

december 1938 registrerade AB Standard Radiofabrik, där han själv blev verkställande direktör. Den första styrelsen utgjordes av förre generaldirektören för Telegrafverket Adolf Hamilton som ordförande, juristen Bertil af Klercker, ITT:s tekniske chef i London Per Eriksson, Hallgren samt P 0 Ahlen och Frank Hammar. Av dessa var P 0 Ahlen, som hade varit anställd hos Tudor, direktörsassistent och platschef i Stockholm medan Hammar, som kom från AGA, skulle leda radioavdelningen. Som framgår av bolagets namn var det meningen att man huvudsakligen skulle syssla med radio, medan telefonitillverkningen hölls i bakgrunden, "som en pistol mot L M Ericssons hjärta", för den händelse detta bolag skulle bli besvärligt för ITT på den internationella marknaden. Det nya bolaget fick sina lokaler i Ulvsunda industriområde, där man förhyrde ett par våningar i en fabriksbyggnad på Johannesfredsvägen. Några månader efter inflyttningen blev det storbrand i Wicanders korkfabrik mitt emot, varvid även vindsvåningen i fabrikshuset brann ,ner och måste återuppbyggas, varjämte bolagets nyanskaffade maskiner i våningen under blev vattenskadade.

Per E Eriksson

6

Hallgren, Å- a och Hammar beskådar förödelsen efter fabriksbranden 1939

Picture
Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-06
WEBB-ansvarig