Frågesport!

Bara för dig som INTE var med på
höstmötet 2009!

2010-01-16

2010-02-15: Tävlingen avslutad!
Rätta svaren finns nedan
.
Ingen rätt tipsrad har inkommit!


Jan Nilsson
Ceremonimästare


Tävling! (OBS: Avslutad)

Tävlingen är öppen för alla veteraner som inte var med på spårvagnsresan. ALLA som sänder in rätt tipsrad kommer att omnämnas på hemsidan. (Titta längst ner på denna sida.) Du skall svara på samma frågor som utdelades i spårvagnen.

Tävlingen pågår t.o.m. den 5 februari och bland de då samtliga inkomna rätta svaren kommer tre små priser att utlottas under årsmötet. De förutsättes dock att en eventuell vinnare deltager i årsmötet - annars går vinsten till någon annan!
 
Svaren dvs. 14 st. 1 x 2 sänder du till info@veteranklubbenalfa.se

Rätta svar publiceras den 6 februari här på hemsidan.

FRÅGESPORT UNDER VETERANKLUBBEN ALFAS HÖSTMÖTE 27 OKTOBER 2009

1 Spårvagnen startar vid Norrmalmstorg  där spåren går i en slinga runt kvarteret. Där finns Hallwylska palatset som byggdes under 1890-talet efter förebilder från Europa.
Är dessa                                  1: franska, x: italienska, 2: spanska?
Svar: 2 Spanska.
2 Spårvagnen passerar Dramatiska teatern vid Nybroviken. Byggnaden hade som arkitekt Fr. Lilljekvist och fullbordades 1908. Finansierades nationalscenen av medel från             1: staten, x: lotterier, 2 staden?
Svar: X Lotterier.
3 Många rika uppförde ett antal palatsliknande fastigheter längs Strandvägen där den förnämsta ansågs vara nr 29 – 33, det Bünsowska huset.
Vad hade Friedrich von Bünsow  tjänat sin stora förmögenhet på? 
                                                      1: skog, x: malm, 2: vinhandel
Svar: 1 Skog.
4 Hur många av de tio rikaste männen i Stockholm bodde på Strandvägen vid sekelskiftet 1899/1900?        1: 6 st, x: 8 st, 2: 10 st
Svar: 2 10 st.
5 Målet sattes att Strandvägen skulle bli klar till Stockholmutställningen i slutet av 1800-talet. När gick den av stapeln?
                                                     
1: 1895, x: 1897, 2: 1899
Svar: X 1897.
6 Vad hette grundaren av Nordiska museet och Skansen?
                                        1: Hartzelius, x: Hezelius, 2: Hazelius
Svar: 2 Hazelius.
7 Nordiska museet bildades 1872 men under ett annat namn. Vilket?
                                 1: nordisk-etnografiska samlingen,

                               
 x: skandinavisk-etnografiska samlingen,
                                 2: etnografiska museet
Svar: X Skaninavisk-etnografiska museet.
8 Bakom Nordiska museet ligger Galärvarvets kyrkogård som efter Estoniakatastrofen byggdes ut med ett minnesmonument. Estonia förliste 1994.  Var det den        1: 28 september, x: 28 oktober, 2: 28 november?
Svar: 1 28 september.
9 När gick den sista hästspårvagnen i Stockholm?
                                                       1: 1903, x: 1905, 2: 1907
Svar: X 1905.
10 När gick den första elektriska spårvagnen i Stockholm?
                                                         1: 1899, x: 1901, 2: 1903
Svar: X 1901.
11 Djurgårdsslätten var av ålder den självskrivna platsen för firandet av en speciell dag. Restaurang Hasselbacken öppnade också sin verksamhet på denna högtidsdag år 1853. Vilken dag firades? 
                           1: 1 maj, x: pingstdagen, 2: midsommardagen
Svar: 1  1:a maj.
12 Liljevalchs konsthall är en donation till Stockholms stad  och invigdes i mars 1916. Vilken profession tillhörde donatorn C. F. Liljevalch?                                        1: grosshandlare, x:konsul, 2: fabrikör
Svar: 1 Grosshandlare.
13 Skansens grundare finns begravd inom området. Hans grav ligger
                       1:  i parken  bakom Skogaholms herrgård,
                       x:  utanför Seglora kyrka,
                       2: mellan Väla skola och Skånegården
Svar: 2 Mellan Väla skola och Skånegården.
14 Ett antal veteraner har under sin verksamhet råkat på talet e, ”den naturliga logaritmens bas”. Talet e är med de tre första decimalerna 2,718 men vad följer sedan?         1: 280818, x: 281828, 2: 282838
Svar: X 281828.

Här är listan på alla som skickat in rätt svar!
 

(ingen har ännu skickat in rätt svar)
 

/Jan Nilsson (Ceremonimästare och enväldig domare)
2010-01-20