Barkarbyfastigheten

Bo Lindestam har hitttat en artikel från 1964


2011-03-31
 Teknisk Tidskrift 1964

Har hittat en urriven sida ur Teknologföreningens "Teknisk Tidskrift"
från 1964, där det fanns en kortare artikel om Barkarby-fastigheten. H.25 uttyder jag som häfte 25 år 1964, och det motsvarar väl ung. veckonumret, dvs. någon gång strax efter husets invigning den 1 juni 1964.

/Bo Lindestam
201-03-31