Veteranklubben Alfa går samman med
annan storklubb

Diskreta sonderingar har givit resultat

2011-04-01


Presidenten Rolf Karsvall mycket nöjd

Efter flera månaders diskussioner står den nu klart att Veteranklubben Alfa kommer att mångdubbla sitt medlemsantal när klubben går samman med TBKE-96.
 

Rolf förklarar för webbredaktören att det är en gammal dröm som nu går i uppfyllelse. Detta kommer att betyda mycket för de båda klubbarna. På detta sätt kommer man att kunna göra stora sammanlagringsvinster och klubbarna kommer att kunna förstärka sina ansträngningar att ge medlemmarna den efterfrågade medlemsservicen speciellt när det gäller att vårda den historia och det kulturarv till de verksamheter som medlemmarna varit knutna till under sitt yrkesverksamma liv.
 

TBKE-96

TBKE-96 har haft en liknande utveckling som Veteranklubben Alfa. Verksamheten startade redan på 60-talet, då ett gäng entusiaster samlades för att dokumentera och på nytt uppleva den speciella TBKE-känslan. Ryktet spred sig och snart hade klubben samlat flera hundra medlemmar. Ordförande i TBKE-96 är Valter Kasurell och han välkomnar varmt ett sammangående med Veteranklubben Alfa. Han pekar speciellt på det titelsystem som Presidiet i Alfaklubben har haft ända sen starten. Där ligger mycket av klubbens strategi och förmåga att lyckas tycker Valter.

Senaste mötet

Senaste mötet mellan Rolf och Valter ägde rum i TBKE-96:s lokaler och överenskommelsen om ett klubbsammangående beseglades med ett fotografi. På bilden syns en överlycklig (och mycket glad) Rolf som pekar på en av dyrgriparna hos TBKE-96. Inne i fordonet skymtar Valter (iförd slips). 
 

 

TBKE-96 betyder TrådBussKlubben Essinge linje 96

Rolf förklarar att han sen sin tidiga uppväxt på Essingen alltid varit intresserad av trådbussar och att få vara med och vårda det kulturarv som tyvärr inte längre finns på våra gator. Han vet att många medlemmar i Veteranklubben delar hans intresse.

Rolf tror att ett sammangående mellan klubbarna avsevärt kommer att underlätta arbetet och kontakterna med medlemmarna.

Rolf avslutar med att kort och kärnfullt konstatera:

"Vi sitter nästan som på en scen öppna för ”omvärldens” blickar och avlyssning. Dessutom kanske inte akustiken är den bästa. Men vi behöver ju inte heller sitta på detta ”podium”, det finns ju andra klubbar runtikring som vi kanske kan lägga beslag på om vi tycker det vore bättre. Annars är ju det ett bra ställe m.m.  Jag propagerar inte på något sätt för TBKE-96, åtog mig bara att undersöka detta eftersom jag kände till det. Någon annan har kanske annat förslag?"

Webbredaktör: Björn Sölving
2011-04-01