Hedersledamoten 80 år (5/4)

Presidiet grattade.

2011-05-05


Veteranklubbens meste Hedersledamot 80 år!

Egentligen fyllde Calle för precis en månad sen, men då flydde han landet tillsammans med familjen. Därför passade Presidiet på att börja gratulationerna på senaste presidiemöte (2011-04-27). Mer följer...

Först fick Calle ett specialskrivet alfa-nytt (framtaget endast i ett exemplar) som uteslutande handlade om Calle. Här specialnumret:

Veterantidningen alfa-nytt - Callespecial Sid 1 av 4


Veterantidningen alfa-nytt - Callespecial Sid 2 av 4Veterantidningen alfa-nytt - Callespecial Sid 3 av 4Veterantidningen alfa-nytt - Callespecial Sid 4 av 4


Sen passade Presidiet på att överräcka en kartong med danska drycker 
samtidigt som hurraropen steg över parkeringsplatsen utanför gamla Veddesta-fabriken.
 

 

Firandet kommer att fortsätta och då på en plats som Calle själv fick välja.

Presidiemöte

Sen fortsatte det avbrutna Presidiemötet som idag även innebar "kickoff" dvs genomgång av Presidiets arbetssätt, mål och metoder. Presidiet var idag förstärkt med Ställföreträdare 1 (Ingrid Pihlblad Forsberg) och Ställföreträdare 2 (Tommy Carlsson). Sven-Åke Jidenius bakom kameran.

/Björn Sölving
2011-04-27