Försvarets Historiska Telesamlingar

Många intressanta länkar

2011-10-13


 

Ny webbdesign

FHT (Försvaret Telehistoriska Samlingar) har arbetat om sin hemsida. Där hittar man mycket som har knytningar till vår tidigare verksamhet SRT-Stansaab-Datasaab

Många intressanta dokument

FHT har nu flera dokument under Flygvapnet, som delvis berör vår verksamhet:

- Flygvapnets Strilsystem strilcentraler
- Smalbandsöverföring av radarbild
- Spaningsradar PS-08
- Spaningsradar PS-15
- Flygvapnets Styrdatasystem
· Flygvapnets transmissionssystem

Även produkter från SRF/SRT beskrivs

Radiosändare CT 450. Tillverkades på Johannesfredsvägen på 1950-talet.

Videofilmer

Där finns även videofilmer som har anknytning till vår verksamhet (se under Flygvapnet/Film)

- Flygvapnets stridsledningscentraler Rrgc (som även finns
  här på Veteranklubbens webb)

- Centrala trådminnet i LFC (Trådminnet som ju gav upphov till Alfaskop)

Ett tips: Botanisera själv! Adressen är: http://www.fhtprov.se

/Björn Sölving
2010-10-13


Vill du kommentera denna artikel? Klicka här: