I dessa nobelprisens dagar

Så kan det gå för en som började på Stansaab 1975

2011-11-28


Kaj Jakobsson

Avdelningsdirektör Kaj Jakobsson,

tilldelas Kungl Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj i silver och 15 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för sina insatser att göra ledningssystem interoperabla.

Jakobsson har med bakgrund inom företag som Ericsson, Bofors m.fl. utvecklat en kompetens som möjliggjort att våra ledningssystem är kommunicerbara med andra länders ledningssystem. Han har i detta arbete varit drivande i det internationella standardiseringsarbetet, bland annat genom att samordna tester. Han har även gjort en unik insats i överföring av militära textbaserade meddelanden.

Jakobssons arbete har bidragit till att Sverige är uppskattat som partnerland inom NATO. Samtidigt har Sverige fått full insyn och god påverkan på de standarder som är avgörande för vår förmåga att verka tillsammans med andra länder. Detta har uppnåtts genom stort personligt engagemang, utöver vad tjänsten vid Försvarets materielverk krävt, och på ett sätt som kan anses vara nyskapande, även internationellt.

.....

Eftersom jag inte haft något inflytande på motiveringen kan jag tycka att det saknas omnämnandet av Stansaab, där det hela började.

mvh Kaj Jakobsson
2011-11-28

 
Webbaansvarigs kommentar:

Bilden från Kungliga Krigsvetenskapsakademins webb:


 
Man frestas att säga: Det är mycket glädjande att få se vad Prins Daniel och Stansaab har åstadkommit!
 


Kaj Jakobsson har tidigare skrivit på webben:
En nostalgitripp i Holland.

Vill du kommentera denna artikel?
Klicka dig in på Facebook och välj sen Veteranklubben Alfa.