Mer bilder från årsmötet

och deltagarförteckning

2012-02-18


Rolf Karsvall      Rune Winter
Bild 1-2            Bild 3-25Bild 1: "Bruksanvisning" för årsmötet.


Bild 2: "Uppdaterad deltagarförteckning.
Bild 3.


Bild 4.


Bild 5.


Bild 6.


Bild 7.


Bild 8.


Bild 9.


Bild 10.


Bild 11.


Bild 12.


Bild 13.


Bild 14.


Bild 15.


Bild 16.


Bild 17.


Bild 18.


Bild 19.


Bild 20.


Bild 21.


Bild 22.


Bild 23.


Bild 24.


Bild 25.