NÄR VI HAMNADE MITT I EN STOR KONFLIKT

Lars Persson var med

2012-03-27


Lars Persson

Kort bakgrund

Vid årsskiftet 1981/1982 överfördes division IDS från gamla Datasaab till SRA Communications inom Ericssonsfären. Många slutade i samband med överförandet då mottagandet från SRA VD:s sida inte var direkt översvallande. Efter varje gång han visade sig i Matsalen på Veddestavägen och höll en presentation slutade 10 personer. Alla som arbetat i Sovjet med TERCAS och gift sig med ryskor fick inte börja på SRA av säkerhetsskäl. Mycken kompetens gick då förlorad. Orderläget var också mycket skralt då alla stora projekt som ATCAS och TERCAS var avslutade. Därför ”sköt vi på allt som rörde sig” som talesättet är.

Offert på Extractorer

Ett Telex från Raytheon Canada som frågade om information om Extractor CX1100 var därför av största intresse. De ville ha pris på 5 st extraktorer samt 5 st Displayer levererade fritt Ontario Canada.

RayCan hade utvecklat en S-band MTD radar [Webbansvarigs kommentar: MTD, se nedan] som de behövde signalbehandling till. De stod i begrepp av offerera 5 st GapFiller Radar till ett amerikanskt konsultföretag som hade i uppdrag att upphandla detta för en kunds räkning.

RayCans offert skulle även innefatta IFF-utrustning [Webbansvarigs kommentar: IFF, se nedan] från Cossor Electronics i England. På grund av kompetensbrist insåg vi inte hur komplext det skulle vara att göra signalbehandling från en MTD-radar. CX1100 skulle inte ha funkat särskilt bra. Men friskt vågat gjorde vi vår offert.

Presentation av offerten

I början på mars fick vi besked att vi skulle infinna oss den 15 mars tillsamman med RayCan och Cossor Electronics hos konsultföretaget och samtidigt träffa slutkunden Argentinska flygvapnet. Argentinska flygvapnet hade genom samma konsultbolag inhandlat Long Range Radar från Westinghouse och behövde komplettera med GapFiller Radar för att täcka gapen i radartäckning främst i Anderna.
Gunnar Norling och jag åkte därför över till Santa Monica i Californien för presentationen. Presentationerna gick väldigt bra utom det att Cossor var med. Min gode vän Tony B. blev fullständigt ignorerad av Argentinarna. Argentinska militärjuntan hade börjat göra anspråk på Falklandsöarna eller las Malvinas som de kallas på spanska. SRAs medverkan var mycket uppskattad och togs nog som ett svenskt stöd för deras anspåk på Malvinas.Efter genomförd presentation fick vi ett par dagar att se oss om i Kalifornien vilket var välkommet då varken Gunnar eller jag varit i USA förut.  
      Gunnar Norling
Falklandskriget börjar

Efter hemkomst hade jag mycket kommunikation per telefon med RayCan både dag och natt. De tog föga hänsyn till tidsskillnaden utan ringde mig hem ibland mitt i natten. Det är tydligen sådant man får finna sig i som underleverantör.

Den 2 april anföll och intog Argentina Falklandsöarna. Offerten med Cossor inblandad blev därför definitivt omöjligt som lätt inses. Den var naturligtvis omöjlig från början men RayCans motiv var naturligtvis att Cossor var ett företag som ägdes av Raytheon.

England var nu i krig med Argentina. RayCan var dock mycket intresserade att få en affär med den nya radarn – ett referensprojekt är ovärderligt.

Cossor utgick därför och ersattes med Hazeltine som också gjorde IFF-utrustning.
 

Ny presentation

Ny presentation av RayCans förändrade offert var utsatt till 7 juni i Santa Monica. Gunnar och jag åkte ånyo över till USA. RayCan skötte hela presentationen utan vår medverkan. Presentationen var enbart för konsultföretaget slutkunden hade annat att syssla med. Vi fick sitta på hotellrummet som back-up om frågor skulle uppstå om vår del. Det var trist att sitta på hotellrummet i 5 dagar eftersom ingenting kom upp. RayCan rapporterade att allt var ok för vår del. Tänk om det hade funnits mobiltelefon på den tiden så kunde vi ha varit anträffbara ute någonstans.

Falklandskriget slutar

Den 14 juni kapitulerade Argentina och kriget var slut. Slut var också Argentinas finanser så det blev aldrig någon GapFiller och inte heller några Long Range Radar. Vi behövde inte heller göra någon signalbehandling till MTD-radar.
 
 
Några bilder från Kalifornien


Gunnar Norling utanför en restaurant


Vi studerar Hollywood Bowl


Frukost vid stranden i Malibou

Bilen vi hyrde tror jag var en Chrysler


/Lars Persson
2012-03-26
   

Webansvarigs kommentarer

 IFF = Identification Friend or Foe (Vän eller fiende)
MTD = Moving Target Detection (Hitta radarekon som rör sig)

Vill du kommentera denna artikel? Klicka här: