Jangunnar Rönnlund grottar

Lite om DBU, SBA/SEBA
2012-04-28


 Jangunnar Rönnlund


Grottat lite

Jag har grottat i lite gamla dokument och kommit fram till Stig Rams underhållande drapa om sin DBU-tid, som kunde läsas 110806. Jag har två sent kommande kommentarer.

1. "Namnen" på platserna för rrstn PS-08 8 (Fred, Dick, Harry, Tom, ?). Stig antar att namnen kommer från vanliga engelska mansnamn, men fanns det inte på KFF:s Radarbyrå personer som hette Dick (Fjellander), Tom (Cassel), Harry (Nånting) och Fred?? Någon som vet?

2. Projektet SBA/SEBA. Detta fick vi i hård konkurrens med (tror jag) Decca. Som kalkylen var kraftigt pressad gällde det att hålla kostnaderna nere. Bosse Alleryd och Bertil Lindstål låstes in i ett rum med uppdrag att ta fram systemet.

Där satt dom och konstruerade, ritade, programmerade, testkörde enheter som kom från verkstan, dokumenterade. Efter något år kom dom ut med ett färdigt system till en kostnad som höll sig innanför ramen, vill jag minnas.

Att tillsätta prejektledare - inte alltid optimalt

Dom fick nog för lite cred för sin insats, vill jag påstå. Någon överordnad projektledare hade dom inte. Detta med att i tid och otid tillsätta projektledare är ju inte alltid optimalt.

Under arbetet med systemutredningar för det kommande StriC fick vi en gång en beställning för en funktion som krävde två man. Naturligtvis skulle det till en projektledare som inte tillförde teknisk kompetens men däremot tidskrivning. Detta gjorde att FMV tyckte att arbetet blev för dyrt och lade fortsatt arbete på Carmenta som gjorde arbete på två man utan projektledare.

Ur minnets fatabur

/Jangunnar Rönnlund
2012-04-28
 

 

Webbansvarigs kommentar:

Namnen Tom, Dick och Harry har det spekulerats om på många håll.
Här är några fler spekulationer:

Arboga Elektronikhistoriska Förening:  (länk)

Flygvapnet anskaffade under 50-talet fyra radarstationer av denna typ. Dessa anläggningar kom att benämnas Harry, Dick, Tom och Fred. Varifrån namnen kom är inte till fullo klarlagt. En teori är att man tog namnen efter de flykttunnlar som brittiska krigsfångar grävde under andra världskriget. Läs mer om detta i den här artikeln kallad "Vem ger namn åt saker och ting?".


Wikipedia (länk)

Tom, Dick and Harry" is a placeholder for multiple unspecified people; "Tom, Dick or Harry" plays the same role for one unspecified person.


Rowan Atkinsson

Tom, Dick & Harry (YouTube video)


Answers (ask us anything)

Where does the phrase Tom Dick and Harry come from? (Tidigaste året var 1657!)


FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar)

Ingen förklaring till namnvalen, men mycket intressant om Tom, Dick och Harry.
Spaningsradar PS-08/F Historik, Erfarenheter.Vill du kommentera denna artikel? Klicka här:är:är: