Besök på DN Mediecenter

Tolv deltagare

2012-06-12


Rolf Karsvall


Besök på DN Mediecenter

Vi var tolv förväntansfulla medlemmar plus två gäster som den 8 maj hade samlats för att få en inblick i arbetet bakom framtagningen av tidningarna DN och Expressen. Presentationen ägde rum under ca 2 fullmatade timmar i tidningarnas gemensamma Mediecenter i Marieberg på Kungsholmen. Nio av oss hade dessförinnan stärkt oss med ”dagens rätt” på den intilliggande lunchrestaurangen Två Drakar, ett namn som med stor sannolikhet hänsyftar på tidningsdrakarna DN och SvD.
 
 Löpsedlar

Besöket inleddes med ett svep över de ”viktigaste” löpsedlarna sedan tidningarnas respektive start. Löpsedlarna var uppsatta på en stor vägg varvid vår ciceron berättade om de överväganden som fanns vid utformning och val av innehåll på löpsedlarna och deras betydelse för tidningarnas försäljning. För en lösnummertidning som Expressen är då givetvis löpsedeln av mycket stor betydelse medan den för DN försäljningsmässigt troligen har en ganska marginell betydelse. Som en liten kuriosauppgift framkom det att den löpsedel som försäljningsmässigt under åren hade haft störst betydelse var den med fotot av den ”Kungliga kyssen” vid kungens och drottningens giftermål.

Sedan följde en muntlig genomgång med bildvisning av det praktiska arbetet vid tidningen med möjlighet att ställa frågor. En möjlighet som utnyttjades väl av vårt vetgiriga gäng.
 
Egen löpsedel

Genomgången avslutades med att vår ciceron tog en gruppbild av oss som då fick utgöra blickfånget i den löpsedel som han tog fram. Han önskade då en löpsedelstext från oss varvid jag i all hast och blygsamhet fick ur mig den i år passande texten ”Sverige hyllar Veteranklubben Alfa – Årets 35-åring

Mediecentrets museum

Besöket avslutades med en mycket intressant tur runt Mediecentrets museum. I museet visades allt från administrativa miljöer till tekniska utrustningar av olika årgångar för sättning, tryckning och fotoframställning. Hos ett antal av oss klappade säkert hjärtat lite extra när vi fick syn på en välkänd Alfaskopskärm.
 
Klicka på löpsedeln för att se större bild.

Innan vi skildes åt fick var och en av oss var sitt exemplar
av vår rykande färska löpsedel.

Avslutningsvis tror jag nog att deltagarna håller med mig om att det var ett intressant och givande besök som gav både insyn i dagens tidningsframställning och nostalgiska återblickar.


/Rolf Karsvall
2012-06-11