Veteranklubbens höstträff på
Tekniska Museet 7 nov 2012

Video om företagens produkter och system från SRT, Stansaab och Datasaab i Barkarby

2012-11-18


Tekniska Museet spelade in hela höstträffen och sände ut i realtid på internet. Finns även att se i efterhand.

Nedan finns programmet listat med tider för de olika föredragshållarna.

Tyvärr har företaget Bambuser upphört 2018-01-20! Det var där videon fanns lagrad. Video nu borta!


Punk 6 enligt programmet nedan finns här som dokument:
6. Kaj Jakobsson: Marint ledningssystem för danska fregatter (1:00:10)

Program: (starttid för resp avsnitt inom parentes)
1. Tekniska museets representant inleder och överlämnar till Jan Nilsson (0:00)
2. Rolf Karsvall: Produkt och systemöversikt (1:46)
3. Pär Rittsel: Hur såg datasverige ut på den tiden? (17:40)
4. Bengt Olofsson: Radargruppcentral för svenska Flygvapnet (27:30)
5. Bo Lindestam: Flygledningssystem (41:05)
6. Kaj Jakobsson: Marint ledningssystem för danska fregatter (1:00:10)
7. Tommy Palmqvist: Alfaskop (1:14:30)
8. Björn Sölving: Veteranklubben, hur förvaltar vi våra minnen? (1:30:15)
9. Rolf Karsvall Avslutningsord (1:38:20)