42 år 8 månader 14 dagar


Kjell Johansson har hela sitt verksamma yrkesliv fört dagbok. Han började på Standard Radio och Telefon 1969 och 42 år senare pensionerades han från Saab, Security and Defence Solutions. Han har haft vänligheten att sammanställa vissa delar av dagboken till ett 76(!)-sidigt dokument som han överlämnat till Veteranklubben Alfa och Philips/Saab Pensionärsklubb i Järfälla. Det är ett intressant dokument som berättar om många många projekt, många arbetskamrater och spelet bakom kulisserna.

Här och var berättar han även i korta meningar om sitt liv utanför arbetet.

Kjells önskemål:
Detta dokument riktar sig till medlemmar av: Veteranklubben Alfa och Philips/Saab Pensionärsklubb i Järfälla. Delgivning av innehållet till andra personer utan författarens medgivande undanbedes.

Jag tycker att dokumentet är intressant för många fler och har rekommenderat Kjell att skicka in sin berättelse till Tekniska Museet (som flera i Veteranklubben gjort, se länk nedan.)